Dekker wil pogingen tot geweld tegen hulpverleners harder bestraffen

De minister stuurt dit jaar nog een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om het taakstrafverbod hiervoor uit te breiden.

Ook pogingen tot geweld tegen hulpverleners mogen volgens Dekker niet langer bestraft worden met alleen een taakstraf.
Ook pogingen tot geweld tegen hulpverleners mogen volgens Dekker niet langer bestraft worden met alleen een taakstraf. Foto Novum / MaricMedia

Pogingen tot geweld tegen hulpverleners mogen niet langer bestraft worden met enkel een taakstraf. Dat stelt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) maandag in een Kamerbrief. De bewindsman stuurt nog dit jaar “met prioriteit” een wetsvoorstel naar de Kamer om hiervoor het taakstrafverbod uit te breiden.

De minister schrijft geweld tegen functionarissen met een publieke taak “onacceptabel” te vinden. Dekker wil hier hard tegen optreden, door ook pogingen tot “bepaalde geweldsmisdrijven” onder het taakstrafverbod te laten vallen. Ook als het geweld geen letsel veroorzaakt heeft, kan een rechter niet langer straffen met alleen een taakstraf.

Met het wetsvoorstel voert Dekker “grotendeels” een motie van Kamerleden Lilian Helder (PVV), Foort van Oosten (VVD) en Chris van Dam (CDA) uit. De drie partijen stelden al voor het geweld tegen agenten en andere publieke functionarissen - en pogingen daartoe - niet langer met een taakstraf of geldboete bestraffen.

CDA-Kamerlid Van Dam noemt het bijzonder dat zijn partij “door de bocht is”. Het CDA was voorheen huiverig om te veel op de stoel van de rechter te gaan zitten, zegt Van Dam, maar is nu om. “Geweld tegen de de politie is niet meer uit te leggen. Daders moeten niet alleen maar een taakstraf krijgen, maar ook voorwaardelijk vast komen te zitten.”

Uitzondering

Dekker maakt echter een uitzondering. Hij schrijft voor “gezamenlijke openlijke geweldpleging” zonder opgelopen letsel nog een uitzondering te maken. Bij dat misdrijf blijft een taakstraf volgens de minister een gepaste straf. “Hierbij wordt de individuele afwegingsruimte voor rechters en officieren van justitie gerespecteerd.” Van Dam noemt het “een openstaand punt”. “Ik ben er ook gevoelig voor dat het schepnet niet te breed wordt, maar dat is altijd de discussie bij openlijk geweld.”

Het Openbaar Ministerie eist bij geweld tegen “publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars” al een strafeis die tot tweehonderd procent hoger ligt dan normaal. Een taakstrafverbod geldt momenteel al voor ernstige gewelds- en zedendelicten, schrijft Dekker.

Dekker kondigt in de brief ook een onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) aan. Die gaat gelijkertijd “de jurisprudentie en praktijk” van openlijke geweldpleging onderzoeken.