Brieven

Brieven 12/3/2019

Emancipatie (2)

Mannelijke blik

Wat ontzettend fijn dat in Opinie en Debat mannelijke illustratoren mogen verbeelden hoe het is om vrouw te zijn (Vrouw, verjaag de schaamte, 9/3). Zij hebben daar vast veel ervaring mee. Ik duid met name op de tekening van Tjeerd Royaards op pagina 2, en op de collages van Daniel Gordon op de omslag.

Ik heb zelf een hekel aan het lelijke woord ‘mansplaining’ maar het kwam wel als oprispend maagzuur achterin de keel bij me op. Er zijn in Nederland meer dan genoeg kundige vrouwelijke illustratoren die deze gedachten – uit eigen ervaring – zeer goed hadden kunnen verbeelden. Desnoods wil ik jullie wel een lijstje met namen toezenden.

AsbestBestrijding

Rustig laten liggen

NRC publiceerde de resultaten van een onderzoek van TNO en twee universiteiten naar het nut van de uitgebreide persoonbeschermende maatregelen die getroffen worden bij de verwijdering van asbesthoudende bouwmaterialen (Verwijderen asbest is minder ongezond dan eerder gedacht, 7/3). De conclusie: de maatregelen zijn in veel gevallen zwaar overdreven omdat bij het verwijderen van harde materialen waarin de asbestvezels opgesloten zitten, er nauwelijks tot geen vezels vrijkomen die de gezondheid kunnen bedreigen. Dat zou ook moeten gelden voor asbesthoudende dakleien, die onberoerd op vele Nederlandse daken liggen. Als je er niet aankomt, zijn ze ongevaarlijk. Dus rustig laten liggen tot ze aan vervanging toe zijn, zou mijn conclusie zijn. Dat roept de vraag op waarom er een wetsontwerp bij de Eerste Kamer ligt om voor 2024 alle asbesthoudende dakleien gedwongen te vervangen tegen hoge kosten, te betalen door de huiseigenaren. Doorzetten van die wet zadelt huiseigenaren op met een zeer forse rekening. In een tijd dat iedereen zich moet voorbereiden extra investeringen te doen in het kader van het klimaatakkoord is dat niet uit te leggen. Stop die onzin nu het nog (net) kan.

NRC– columnisten

Eigen personeel

Niets dan lof voor Robbert Dijkgraaf, Pia de Jong, Youp van ’t Hek en Marcel van Roosmalen, maar is het werkelijk nodig om het eigen personeel zo uitgebreid in het zonnetje te zetten als de laatste tijd in krant en magazine is gebeurd? Al deze talentvolle auteurs wisten behalve met hun eigen columns nu ook op andere wijze de krant te halen, meestal in artikelen over hun recent verschenen publicaties, verjaardag, kinderen en/of ouders. Ik had regelmatig het gevoel dat ik een ‘commerciële bijlage’ zat te lezen. Dat had ik ook toen ik een paar dagen na de (te!) lovende recensie van het nieuwste boek van Volkskrant–columnist Peter Buwalda (vijf ballen) het interview met de schrijver las. Te veel complimenteuze aandacht wekt argwaan.

Hardlopen

De simpelste sport

Hardlopen is de simpelste sport op aarde. Je gaat bij de start staan, en dan loop je zo hard mogelijk naar de finish. Daarna ga je douchen. Zou iemand dat eens tegen de heer Abdelkader Benali wilen zeggen?

Correcties/aanvullingen

Buurtonderzoek

In het Buurtonderzoek Klimaat: ‘Ik hoef niet roomser dan de paus te zijn’ (9/3, p. 26-31) stond ten onrechte dat Raalte in Drenthe ligt. Deze plaats ligt in de provincie Overijssel. Geciteerd werd verder het SCP-onderzoek Burgerperspectieven uit december 2016, waarin mensen werd gevraagd naar de grootste problemen van Nederland. Toen noemde nog geen 1 procent als eerste een natuur- en milieugerelateerd onderwerp. Dat is aangevuld met cijfers van het SCP uit 2017 en 2018, toen respectievelijk 3 en 5 procent ‘milieu’ een van de grootste problemen noemde.

Premier Cameron

In het artikel Misschien is het maar beter dat de Britten gaan (9/3, p. 24-25) staat dat Cameron in 2009 al premier was. Hij werd dat pas in 2010.