Afvalberg Tata Steel bleef jarenlang zonder vergunning liggen

Bewoners vrezen voor milieuschade en gezondheidsrisico’s. Volgens Tata Steel is er geen sprake van verontreiniging door de oude stortplaats.

Het terrein van Tata Steel ligt nabij het strand van Wijk aan Zee.
Het terrein van Tata Steel ligt nabij het strand van Wijk aan Zee. Foto Robin van Lonkhuijsen /ANP

Een berg restafval van Tata Staal mocht jarenlang langs de weg bij Wijk aan Zee blijven liggen, zonder vergunning van de provincie Noord-Holland. Dat bevestigt Tata Steel na berichtgeving van de Volkskrant. De berg bevat 1,2 miljoen ton oxykalkslik, een restafvalproduct van de hoogovens waarvoor sinds 1996 een landelijk stortverbod geldt.

De voormalige stortplaats ligt langs de weg die naar de kust loopt en is ontstaan tussen 1975 en 1985. Bewoners zijn bang voor milieuschade en gezondheidsrisico’s. De dorpsraad van Wijk aan Zee spreekt tegenover de krant van “een zeer zorgelijke situatie”.

Tata: geen verontreiniging

In 2007 werd in de vergunning voor Tata Steel opgenomen dat de berg binnen drie jaar moest worden opgeruimd. In 2010 kreeg het bedrijf een waarschuwing en werd gedreigd met een dwangsom omdat er nog niets was gebeurd. Ondanks veelvuldig overleg gebeurde er vervolgens jarenlang niets, schrijft de Volkskrant, totdat het bedrijf in 2014 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te horen kreeg dat het afval mocht blijven liggen.

Volgens Tata Steel is er geen sprake van verontreiniging. “Elk halfjaar worden monsters genomen van het grondwater en deze vertonen de normale waarden”, zegt een woordvoerder tegen NRC. “Ook de resultaten van de laatste halfjaarlijkse onderzoeken van 2017 en 2018 hebben geen aanleiding gegeven tot aanvullend onderzoek.”

Het bedrijf stelt daarbij dat er 2007, noch in 2010 een vergunningplicht gold voor het hebben van een voormalige stortplaats. “Ook in de huidige wet- en regelgeving is een dergelijke vergunningplicht niet opgenomen.”

Passieve stortplaats

Bij de productie van staal komen stof en rookgas vrij, die worden afgevangen en gezuiverd. Dit residu wordt oxykalkslik genoemd. Sinds de jaren 70 wordt door Tata Steel onderzoek verricht om een nuttige toepassing te vinden voor het materiaal. Een optie daarbij is recycling.

Omdat de opslag van oxykalkslik in 1985 is beëindigd, is er volgens het bedrijf sprake van een zogeheten passieve situatie. “Voor het in stand houden van een voormalige passieve stortplaats is geen vergunning nodig en geldt geen wettelijke verplichting om een nazorgplan op te stellen.” Tata heeft wel een nazorgplan opgesteld en ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Desondanks omschreef Tata het gebied in 2017 als een van hun “verdachte terreindelen”. Dat zou echter niet betekenen dat ter plaatse ook daadwerkelijk verontreiniging plaatsvindt, benadrukt het bedrijf nu. De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt.