Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Bij opvoeden op school hoort dat leerlingen leren genuanceerd te denken over maatschappelijke controverses zoals klimaatverandering, vluchtelingenproblematiek of seksuele geaardheid. De Hogeschool van Amsterdam traint leraren om klassengesprekken over controversiële onderwerpen te leiden en begeleiden. In de veilige omgeving van de school leren leerlingen prikkelende stellingen te bespreken zoals ‘Iedere vluchteling die in Nederland wil blijven wonen moet zich aan Nederlandse normen en waarden aanpassen’. Zij leren hun mening te formuleren, betrouwbare bronnen te raadplegen, naar elkaar te luisteren en respectvol op elkaars mening in te gaan. Deze belangrijke opvoedende taak van leraren hoort niet alleen bij maatschappijleer en burgerschap maar laat zich ook inpassen bij talen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en mentoruren.

„Allemaal mooi en wel, maar we komen er niet aan toe”, zeggen docenten die wij trainen. De werkdruk is veel te hoog! Een aanzienlijke vormende taak van het onderwijs is hiermee kind van de rekening. Hoe is dit mogelijk in Nederland anno 2019? Ook onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs, dus op goede opvoeding. En die 94 miljoen toegezegd door Arie Slob is een druppel op de gloeiende plaat. Als je leraar bent, staak je 15 maart voor je leerling en voor meer ruimte voor opvoeden als kerntaak!


docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam