Brieven

Brieven 9/3/2019

Klimaat

Durfpolitici

We horen niets meer over zure regen, die zwarte wolk boven ons hoofd van de jaren tachtig. ‘Zie je wel, een linkse hoax, net als de hele klimaatdiscussie nu.’ Nou, nee. In de jaren tachtig hadden we politici die krachtig milieubeleid durfden door te voeren. Die verantwoordelijkheid namen voor ongemakkelijk beleid met investeringen. Beleid dat essentieel was om volgende generaties niet met enorme milieuproblemen op te zadelen. VVD-ministers Pieter Winsemius en Ed Nijpels kwamen met belangrijke milieuwetgeving. Zonder durfpolitici als hen leefden we nu nog in de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen rook uit kolencentrales nog geel kleurde, heel Nederland naar ammoniak stonk, dode vissen de Rijn afdreven en buiten zwemmen rode vlekken op je huid opleverde. Nu zien we politici die nog snel even nieuwe kolencentrales subsidiëren en klimaatverandering als nieuwe hoax wegzetten. De Henk Kamps en Thierry Baudets die het opnemen voor ‘de gewone mens’, maar het lef ontberen om op te komen voor diens kinderen. Die vinden dat ‘het klimaat’ ons veel geld kost. ‘Het klimaat’ is echter geen hobby, en al helemaal geen politiek speeltje. Het is een werkelijkheid die maximale actie vereist. Anders staan we in de nabije toekomst voor enorme kosten . Nederland bungelt onderaan in de Europese lijst voor de realisatie van klimaatdoelen. Ondertussen blijft onze minister-president glimlachen. Waar blijven nieuwe durfpolitici die, los van politiek pluimage, echte maatregelen durven te nemen voor de wereld van onze kinderen , en van hun kinderen?


en
hoogleraren ecologie

Vluchteling Bahrein

Weerzinwekkend

„Op individuele gevallen gaan wij nooit in”, is de reactie van de IND op het schokkende nieuws van Amnesty International en Vluchtelingenwerk dat Nederland asielzoekers uitzet naar landen waar ze groot gevaar lopen (Uitgezette asielzoeker kreeg levenslang in Bahrein, 5/3). Gevolg: mensen die voor even veilig waren binnen onze grenzen, worden in de handen van hun beulen gedreven. De melding van Amnesty betrof een asielzoeker uit Bahrein; gemarteld en tot levenslang veroordeeld. Weerzinwekkend dat Nederland hier mede voor verantwoordelijk is. De politiek en de IND dienen hier met grote spoed lering uit te trekken, wil Nederland zich als een beschaafd land blijven beschouwen.

Studie Nederlands

Literatuur in de les

Christiaan Weijts en Marc van Oostendorp discussiëren in het Twistgesprek over de vraag hoe het verder moet met de studie Nederlands sinds de VU haar bachelor Nederlandse literatuur heeft opgeheven (De bachelor Nederlands is niet langer relevant ). Weijts meent dat de aantrekkelijkheid van de studie zal toenemen als literatuur in een bredere, internationale context wordt behandeld. Ik denk dat de aantrekkelijkheid ook toeneemt als op middelbare scholen in het vak geschiedenis ook literatuur wordt opgenomen. Er zijn stapels prachtige romans die de tijdgeest heel mooi vatten en een inspirerende aanvulling zijn op de droge feiten.

Verkiezingen

Het koor, het kiezen

Ik begrijp dat er momenteel een reclamecampagne is die verkiezingen met koorzang vergelijkt. Idee: alle stemmen samen maken mooie muziek. Ik vind die vergelijking frappant. Immers, de meeste koren hebben een dirigent en zingen van vooraf geschreven bladmuziek. De individuele stemmen in een koor hebben geen enkele keus. Als je die situatie naar een stembus vertaalt, dan zou de dirigent naast het stemhokje staan om met een stokje precies aan te wijzen wie er op welk moment op wie moet stemmen. Dat zou op zijn minst twintig keer geoefend moeten worden om er zeker van te zijn dat die mensen ook blindelings juist stemmen. Ook houden de meeste koren audities, niet iedereen mag en kan meezingen. Zeker niet als ze zingen voor een televisiereclame die de democratie zou moeten promoten. Stel je voor dat daar iemand in zit die vals zingt of geen maat kan houden. Als je dat naar verkiezingen vertaalt, zouden veel mensen niet mee mogen stemmen, omdat ze niet in het muziekstuk passen! Met andere woorden: koren die op televisie komen zijn exclusief, democratie is dat hopelijk niet.

Roofkunst

Replica als uitkomst

Het debat over roofkunst laait weer op (Het gaat om de erkenning dat het koloniale kunstobject van hen is, 6/3). Nog nergens las ik dat een museum een replica, met eventueel een toelichting, in de plaats kan stellen van een terug te geven object. Dat zou de teruggave vergemakkelijken, het publiek kan nog steeds kennismaken met de bedoelde kunst, en ambachtelijke vaardigheden worden aangemoedigd.

Klimaatscepsis

Onwetendheid

Het interview met Frits Bolkestein opent met een populaire drogreden: „Ik heb nog nooit een overtuigend verhaal over klimaatverandering gelezen. Dus dan zeg ik: moeten we nu werkelijk honderden miljarden euro’s uitgeven voor een zaak waar we nog niet het fijne van weten?”(Ik laat me niet beperken door de standpunten van de VVD, 8/3. Omdat Bolkestein onvoldoende over dit onderwerp weet, zou Nederland zich er geen zorgen over moeten maken? Het is zijn eigen schuld dat hij hier onvoldoende over heeft gelezen, en door dat toe te geven diskwalificeert hij eerder zijn eigen mening dan dat het iets zegt over het beleid dat de overheid zou moeten voeren.

Bij het bepalen van beleid zijn de feiten en de meningen van experts van belang, niet de mening van iemand die er onvoldoende over geïnformeerd is. Zouden we misdaad niet mogen bestrijden omdat we niet precies alle oorzaken en gevolgen van misdaad tot in detail in kaart hebben gebracht? De overheid heeft een verantwoordelijkheid om iets te doen met de kennis die er is, en het is de taak van politici om zich hierover te informeren.

Correcties en aanvullingen

Foto autorubriek

In het bijschrift bij de autorubriek Nieuwe auto’s zijn per definitie buitensporig duur (9/3, p. L7) ontbreekt de naam van de autodealer en de fotograaf. De foto is gemaakt bij Autobedrijf Nieuwendijk, Amsterdam. De fotograaf is Roger Cremers.

Esther de Snoo

In het artikel Week van de vleeskloof (9/3, p. L4) wordt de woordvoerder van LTO Nederland twee keer Esther de Schoo genoemd. Zij heet Esther de Snoo.