Opinie

Ik wil geen boa in mijn achtertuin

In zijn afwezigheid verschaften twee buitengewone opsporingsambtenaren zich toegang tot het erf van . Hij is zich rot geschrokken van hun bevoegdheden.
Boa op de Wallen in Amsterdam.
Boa op de Wallen in Amsterdam. Foto: Olivier Middendorp

Mag een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zonder uw toestemming en zonder verdenking uw achtertuin betreden? En als uw buurman namens u de boa verzoekt uw tuin te verlaten, moet de ambtenaar dan vertrekken? Een half jaar geleden had ik op de eerste vraag volmondig ‘nee’ geantwoord. Dat zou een schending van mijn recht op privacy en van mijn eigendomsrecht zijn. En als de boa weigerde te vertrekken zou er sprake zijn van ambtelijke huisvredebreuk. Onlangs werd deze illusie echter met kracht doorgeprikt.

De gemeente Elburg verleende mij vorig jaar een kapvergunning voor ruim 90 bomen. De kap heb ik volgens de afspraken laten uitvoeren; buiten het broedseizoen en op verzoek van de gemeente heb ik de takken op eigen terrein in houtwallen verwerkt. Eind november komt een gemeentelijke boa langs wandelen en hij ziet dat er kap heeft plaatsgevonden. Hij belt zijn collega-toezichthouder en samen wandelen ze ons erf op. Wij zijn op dat moment niet thuis en dus lopen ze diep onze achtertuin in. De heren vinden het maar niks dat er zoveel bomen zijn gekapt.

De boa vertelt dat hij geen toestemming nodig heeft

Onze buurman ziet twee mannen ons terrein doorkruisen en loopt op ze af. Hij vraagt hen wie ze zijn en of ze toestemming hebben ons terrein te betreden. De boa legitimeert zich en meldt dat hij geen toestemming nodig heeft. Hij meldt ook dat wij volgens hem te veel bomen gekapt hebben. Hij heeft drie omgezaagde berken ontdekt, 100 meter vanaf de openbare weg – totaal vermolmd, waar geen kapvergunning voor afgegeven is. Bovendien zijn alle stronken ook al verwijderd, zodat hij niet meer kan tellen hoeveel bomen er gekapt zijn.

De buurman belt mij onmiddellijk na hun vertrek en ik dien protest in bij de gemeente. Ze hadden mijn telefoonnummer en e-mailadres. Een afspraak maken om samen over het terrein te lopen is toch niet te veel gevraagd?

Na lang aandringen meldt een woordvoerder van de gemeente dat boa’s álle plaatsen, dus ook mijn achtererf, mogen betreden wanneer ze dat willen. Is daar dan niets tegen te doen? Moet er niet eerst een verdenking van een strafbaar feit zijn? Volgens de gemeenteambtenaar hoeft dat niet. Boa’s hebben wat dat betreft meer bevoegdheden dan politieagenten. Maar een hoog hek zullen ze niet over klimmen.

Lees ook: Boa die stap terug zet bij geweld? Onzinnig

De wet bevestigt de lezing van de ambtenaar. Boa’s mogen, wanneer ze daar zin in hebben, mijn achtererf betreden en ik kan ze niet wegjagen. Het is netjes om eerst even contact te zoeken, maar ze hoeven dat niet te doen. Ze mogen je zelfs ‘uitnodigen’ voor een verhoor op het gemeentehuis. Dan ben je opeens ‘verdachte’ van het kappen van drie – toch al dode – berken in je eigen achtertuin. Ook dat overkwam mij. Voor het eerst in mijn leven was ik ‘verdachte’, waardoor de kans op een week hechtenis opeens niet meer denkbeeldig was.

Boa’s doen meer dan wildplassers aanpakken

Het beeld dat boa’s ‘junks, wildplassers en weerspannige jongeren’ aanpakken, zoals filosoof-socioloog Bas van Stokkom schreef (Niemand is geholpen met een beetje handhaven, 5/3) is niet volledig.

Van Stokkom stelt dat boa’s wapens moeten dragen om op die manier gezag af te dwingen. Voor mij zal dat de dag zijn dat ik dat hoge hek om mijn tuin zet. Tot op heden ligt het geweldsmonopolie bij de politie en het leger. Dat is duidelijk en geeft een veilig gevoel. Straks hebben we er een derde groep bij. Dan kan er zomaar een boa in je achtertuin staan met een wapen. Dat is verwarrend en geeft een bedreigend gevoel. Van Stokkom maakt de denkfout dat men gezag afdwingt met wapens. Maar zo werkt het niet. Men krijgt mácht door wapens, gezag krijgt men pas door rechtvaardig op te treden in het algemeen belang.

Mogen boa’s zonder mijn toestemming en zonder verdenking mijn achtertuin betreden? Ik vind nog steeds dat zij dat niet zouden moeten mogen. Mijn familie, vrienden en kennissen zijn het daarmee eens. Ik denk dat iedere redelijk denkend burger dat vindt. Maar het staat anders in de wet. De bevoegdheden van boa’s zijn dus nog lang niet voor iedereen duidelijk en geaccepteerd. Het lijkt mij verstandig eerst maar eens aan te zien of boa’s, álle boa’s, verantwoordelijk met hun zeer vergaande bevoegdheden kunnen omgaan, voordat we ze ook nog een wapen in handen geven.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.