Voor het eerst evenveel vrouwen als mannen met diploma in hoger onderwijs

Zeker in de jongere leeftijdsgroep behalen meer vrouwen een diploma. Er blijft wel een flink verschil in het soort opleidingen dat vrouwen en mannen kiezen.

Foto Getty Images

Voor het eerst is het percentage vrouwen in Nederland met een hbo- of wo-diploma net zo groot als bij de mannen. In 2018 had bijna eenderde van de mannen en vrouwen tussen de 15 en 75 jaar een opleiding afgerond in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het CBS.

Vrouwen hebben de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt. Vrouwen halen al een aantal jaar het grootste deel van de diploma’s in het hoger onderwijs. Zo heeft bijna 52 procent van de 25- tot 35-jarige vrouwen zo’n diploma. Van de mannen in diezelfde leeftijdsgroep ligt dat aandeel zo’n tien procentpunten lager. In de leeftijdscategorie 65 tot 75 ligt dat percentage voor mannen juist weer tien procentpunten hoger dan dat voor vrouwen.

Het totale aantal mensen dat een hbo- of universitair diploma heeft gehaald is ook opnieuw toegenomen. Van een kwart van de 15- tot 75-jarigen in 2008 naar 31 procent in 2018.

Problemen op de arbeidsmarkt

“Vrouwen en meisjes presteren veel beter in het onderwijs”, zegt Tanja Traag, onderzoeker van het CBS. “Dat zie je al in het basisonderwijs. Zittenblijven en voortijdig schoolverlaten komt onder jongens meer voor. Meisjes halen meer goede cijfers en vaker een diploma.”

Er blijft wel een flink verschil in het soort opleidingen dat vrouwen en mannen kiezen. Rond de 50 procent van de mannen koos een opleiding in techniek, recht, bedrijfskunde en aanverwante studierichtingen. Bij de vrouwen maken de studies in de gezondheidszorg en welzijn met 24 procent het grootste aandeel uit. Aan deze studievoorkeur is de afgelopen tien jaar nauwelijks iets veranderd.

Ook opvallend: de vrouwen die wél een technische opleiding afronden, zo’n 4 procent, kiezen daarna vaak niet een technisch beroep. Waar dit door komt, is niet bekend.

“Vrouwen doen het goed in het onderwijs, maar op de arbeidsmarkt valt nog meer te behalen”, zegt Traag. De CBS-onderzoeker noemt het grote aantal vrouwen dat in deeltijd werkt. Ook krijgen vrouwen al jaren gemiddeld zo’n 7 procent minder betaald. Deze loonkloof is de afgelopen jaren niet gekrompen. “Die is gecorrigeerd voor het aantal arbeidsuren, dus dat ligt niet aan het werken in deeltijd. We weten niet waar het door komt”, zegt Traag.