‘Meer mensen willen minder doen aan klimaat’

Opinieonderzoek Het percentage Nederlanders dat vindt dat het kabinet minder moet doen aan het klimaat groeit. Toch blijft de groep die juist vóór strenger klimaatbeleid is het grootst. Blijkt uit een opinieonderzoek in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Luchthaven Schiphol.
Luchthaven Schiphol. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De klimaatdiscussie lijkt het land steeds sterker te verdelen. Hoewel de groep die vóór fermer klimaatbeleid is nog altijd het grootst is, groeit het percentage mensen dat vindt dat het kabinet juist mínder zou moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. Dat constateert I&O Research in een onderzoek in opdracht van Binnenlands Bestuur dat deze donderdag verschijnt . Voor het onderzoek werden 2.572 Nederlanders gevraagd naar hun opvattingen over duurzaamheid en hun gedrag.

Uit opinieonderzoeken bleek de afgelopen jaren al vaker dat een groeiend deel van de Nederlanders zich zorgen maakt over klimaatverandering, hoewel de precieze percentages bij verschillende vraagstellingen sterk uiteenlopen. I&O signaleert nu recent een scherpe daling: van 78 procent van de ondervraagden rond de jaarwisseling tot 65 procent eind februari. In dezelfde periode daalde het percentage mensen dat vindt dat het kabinet méér moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen van 63 naar 48 procent.

Steun voor meer maatregelen tegen CO2 neemt af

Een reden voor de veranderende opvattingen geeft het onderzoek niet. Mogelijk speelt een rol dat de coalitiepartijen VVD en CDA zich recent kritisch uitlieten over de mogelijke kosten van ferm klimaatbeleid.

Uit de peiling van I&O blijkt dat burgers vooral van de overheid en het bedrijfsleven actie verwachten. 59 procent is het eens met de stelling: ‘Zolang grote bedrijven hun CO2 uitstoot niet terugdringen, maken mijn acties niet uit’. Veel minder mensen denken dat eigen gedragsverandering (42 procent) of het afdwingen van duurzamer gedrag door de overheid (33 procent) klimaatverandering kan tegengaan.

In het onderzoek werd deelnemers ook gevraagd in welke mate duurzaamheid een rol speelt bij hun eigen gedrag. Hoewel hogeropgeleiden zich veel meer zorgen maken over klimaatverandering dan lageropgeleiden, stoten ze tegelijkertijd veel meer CO2 uit, onder andere door vaker te vliegen en meer kilometers te rijden.