Opinie

Geef de leraar zijn gezag terug

Onderwijsblog Het is tijd voor leraren om meer zélf te gaan doen, betogen leerkrachten Thijs Roovers en Jan van de Ven. Dan profiteert de leerling het meest.

Foto ANP/Robert Vos

Of het nu gaat om het lerarenregister, de rekentoets, het curriculum, de eindtoets, het lerarentekort, bijlesbureautjes, of al die andere belangrijke maatschappelijke problemen waar het onderwijs geconfronteerd wordt met de wetmatige reactie ‘Dáár zou het onderwijs eens iets aan moeten doen’: de leraar is veel te vaak speelbal in zijn eigen sector. Als je die sector van al zijn franje stript, blijven er slechts twee groepen over: leerlingen en leraren. Het wordt tijd dat iedere zijlijner met onderwijsbemoeizucht dat tussen de oren krijgt. Laat de leraar zijn gang gaan en de leerling profiteert het meest.

PO in Actie had twee jaar geleden zijn bestaansrecht te danken aan de boodschap om de leraar zijn gezag en maatschappelijke positie terug te geven. Te lang en te vaak werd er óver leraren gepraat in plaats van mét leraren of dóór leraren. No more meester nice guy! Wij zijn trots op wat we samen met 45.000 collega-leraren hebben neergezet in het onderwijs. We hebben eenheid gesmeed, miljoenen losgekregen en de verantwoordelijkheid genomen om deze zo goed en zo snel mogelijk op de juiste plek te laten landen. Een jaar geleden sloten we het Werkdrukmiddelenakkoord, een paar maanden later tekenden we binnen recordtijd voor een nieuwe cao die leraren weer enigszins terug in positie brengt.

Het is tijd om veel meer zélf te gaan doen. Waarom laten we ons als leraren alles aanleunen? Hoezo zitten er aan al die overlegtafels die over onderwijs gaan amper leraren? Wist u dat er in zo’n cao-traject meer juristen dan leraren meepraten? Wist u dat er steevast onderwijsbestuurders aanschuiven, maar dat het voor het eerst was dat er twee leraren deelnamen? Wist u dat er afgelopen jaar de allermeeste start-ups waren in de sector onderwijs? Adviesbureautje hier, innovatieclubje daar. En maar luchtkastelen bouwen. We trappen er met zijn allen steeds weer in. Zullen we anders weer eens gewoon les gaan geven?

Verenigde beroepsgroep

Het wordt tijd om leraren meer gezag te geven. Om weer écht de baas te worden binnen ons eigen vak, onze eigen school en onze eigen klas. Om leraren binnen het onderwijs samen te brengen binnen een professionele en collectieve autonomie. Een zelfbewuste beroepsgroep die samen staat voor de inhoud van ons vak. Een inhoud die we zelf bepalen, beheren en onderhouden.

Een verenigde beroepsgroep die verbindt in plaats van verdeelt. Zodat in de toekomst nooit meer slechts óver ons gesproken wordt, maar alleen nog maar mét en liever nog dóór ons. Het wordt tijd dat we ook dit zélf gaan doen! Een brede beroepsvereniging net zoals de verpleegkundigen die in de zorg hebben opgezet. Een lerarencollectief dat het ‘wat’ in ons vak bewaakt, zowel wat onderwijsinhoud als wat beroepsuitoefening betreft. En tegelijkertijd een waakhond die ervoor zorgt dat het ‘hoe’ en ‘waarom’ van ons onderwijs door leraren juist op schoolniveau bepaald wordt. Ons vak claimen met erkenning van ideologische verschillen. Doet u mee?

Met je kop in de hoogte,
En neus in de wind.
En lap aan je laars
hoe een ander het vindt.
Houd een hart vol van warmte,
En van liefde in je borst.
Maar wees op je vierkante meter een vorst.
Wat je zoekt kan geen ander je geven.
Leraar, durf te claimen!

Op woensdag 13 maart zetten Jan van de Ven, Thijs Roovers en René Kneyber in De Balie in Amsterdam hun ideeën uiteen om tot een landelijk professioneel beroepscollectief voor leraren te komen.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.