België

‘Afgewezen migrant maakt meer kans bij Franstalige rechter’

Migranten in België die in hoger beroep gaan tegen de weigering van hun asielaanvraag maken meer kans als ze een Franstalige rechter treffen dan als de rechter Nederlands spreekt. Dat is gebleken uit een steekproef van het tijdschrift Alter Échos . Asieladvocaten klagen volgens het blad al jaren dat Nederlandstalige rechters veel strenger zijn. Asielzoekers die in België een afwijzing hebben gekregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kunnen in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die bestaat uit een aantal Franstalige en een aantal Nederlandstalige kamers. Woordvoerder Frédéric Tamborijn van de raad erkent in de Vlaamse krant De Morgen dat er in de loop der tijd een „verschil in aanpak en methodologie” tussen Nederlands- en Franstalige rechters is ontstaan. (NRC)