‘Asielzoeker maakt in België meer kans bij een Franstalige rechter’

Advocaten beklagen zich al langer over de verschillen. De raad die over de beroepen gaat, zegt de verschillen te willen verkleinen.

Migranten wachten in een park bij een immigratiekantoor in Brussel.
Migranten wachten in een park bij een immigratiekantoor in Brussel. Foto Stephanie Lecocq/EPA

Migranten die in hoger beroep gaan tegen de weigering van hun asielaanvraag maken meer kans als ze een Franstalige rechter treffen dan als de rechter Nederlands spreekt. Dat is gebleken uit een steekproef van het tijdschrift Alter Échos. Asieladvocaten klagen volgens het blad al jaren dat Nederlandstalige rechters veel strenger zijn.

Asielzoekers die in België een afwijzing hebben gekregen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kunnen in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Die bestaat uit een aantal Franstalige en een aantal Nederlandstalige kamers. De dossiers worden over die kamers verdeeld, onder meer op basis van het land waar de migrant vandaan kwam. Asielzoekers kunnen zelf geen invloed uitoefenen op de rechter aan wie hun zaak wordt voorgelegd.

Tussen de kamers bestaan verschillen, erkent de Franstalige eerste voorzitter van de raad Serge Bodart, maar hij ontkent dat die langs taalgrenzen lopen. Hij schrijft ze toe aan verschillen tussen de rechters en kamers zelf. Persmagistraat Frédéric Tamborijn geeft in de Vlaamse krant De Morgen wel toe dat er in de loop der tijd een “verschil in aanpak en methodologie” tussen Nederlands- en Franstalige rechters is ontstaan.

Lees ook: Dit zijn de Europese plannen om de migratiecrisis aan te pakken

Te streng of te mild

Alter Échos onderzocht 303 beroepszaken van Irakezen uit de tweede helft van 2018. Van die aanvragen bleek 88,5 procent van de Nederlandstalige rechters het beroep af te wijzen. In zaken in de Franstalige kamers werden de bezwaren in 49 procent van de gevallen verworpen. Hoogleraar migratierecht Ellen Desmet (UGent) kwam in 2016 uit op vergelijkbare cijfers toen zij wetenschappelijk onderzoek deed naar asielzaken van minderjarigen.

Bodart zegt dat sommigen klagen dat de Vlaamse rechters te streng zijn, terwijl anderen de Franstalige rechters te mild vinden. Toch hoopt hij de verschillen tussen de kamers te verkleinen. In de tussentijd zegt de Vlaamse advocaat Sylvie Micholt in De Morgen ook af en toe een dossier in het Frans op te pakken. “Dan kunnen we ook eens iets winnen.”