Wie sjoemelde met gasolie, de huurder of de verhuurder?

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: civiel recht.

Scheepvaart op de Westerschelde bij Vlissingen Foto; Peter Hilz / HH
Scheepvaart op de Westerschelde bij Vlissingen Foto; Peter Hilz / HH

Eigenaar Iris Shipping uit Elst verhuurde zijn motortankschip Bovana voor vijf jaar aan expediteur Somtrans uit het Belgische Wijnegem. Direct na afloop van de huurperiode in juni 2014 stelde expertisebureau Petermann uit Duisburg een off-hire rapport op dat geen bijzonderheden aan het licht bracht. Twee weken later constateerde de douane bij inspectie van de Bovana „onregelmatigheden” in de gasolie in de bunkertanks (te hoog gehalte aan zwavel en te laag gehalte aan herkenningsmiddel Yellow Solvent 124). Iris Shipping stelde Somtrans onmiddellijk aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen. Somtrans wees dat af.

Weer twee weken later ontdekte de kapitein een storzkoppeling onder de machinekamer. Iris Shipping betichtte Somtrans ervan deze te hebben aangelegd om gasolie in ladingtanks te vermengen met btw-vrije (rode) gasolie voor de scheepsmotor. Dat zou niet alleen de onregelmatigheden verklaren, maar ook betekenen dat Somtrans de huurovereenkomst had geschonden en btw had ontdoken. Somtrans wees de aantijgingen af.

De Belastingdienst had geen boodschap aan de ruzie en legde Iris Shipping begin 2018 een naheffing van 16.496 euro op wegens sjoemelen met gasolie. De poging om deze vordering op Somtrans te verhalen, belandde bij de kantonrechter in Arnhem. Die constateerde vorige maand nogal wat lacunes en ongerijmdheden in de claim van Iris Shipping. Zo was geen vaar- of logboek beschikbaar over de vier weken tussen verhuur en ontdekking van de koppeling, terwijl het schip toen wel diverse reizen maakte. Zo kan niet worden vastgesteld dat Somtrans afwijkende gasolie heeft gebunkerd. Iris Shipping moet de naheffing en ook de proceskosten van Somtrans betalen.

Correctie (7 maart 2019): In een eerdere versie van dit artikel werd, net als in de rechterlijke uitspraak, gesproken van een „stolzkoppeling”. Juist is: storzkoppeling. Dat is hierboven aangepast.