CPB: economische groei vlakt af, koopkracht neemt toe

Het Centraal Planbureau heeft zijn groeiraming voor dit jaar fors naar beneden bijgesteld. De koopkracht stijgt, ondanks de hogere energiekosten.

Klanten in een supermarkt. De koopkracht van burgers blijft volgens het CPB in 2019 en 2020 stijgen.
Klanten in een supermarkt. De koopkracht van burgers blijft volgens het CPB in 2019 en 2020 stijgen. Foto Lex van Lieshout/ANP

Het Centraal Planbureau heeft zijn prognose voor de economische groei in Nederland fors naar beneden bijgesteld. Het bruto binnenlands product (bbp) neemt dit jaar toe met 1,5 procent en volgend jaar eveneens met 1,5 procent, staat in een raming die het CPB dinsdagochtend publiceerde. De koopkracht blijft volgens het CPB in 2019 en 2020 toenemen.

In de vorige raming, uit december, ging het CPB nog uit van 2,2 procent bbp-groei in 2019. Voor 2020 was de raming van dinsdag de eerste. Vorig jaar bedroeg de bbp-groei nog 2,5 procent, in 2017 2,9 procent.

“De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje”, aldus Laura van Geest, directeur van het CPB.

De nieuwe CPB-raming, deel van het zogeheten concept-Centraal Economisch Plan, past in een patroon: meerdere instituten, waaronder de Europese Commissie en De Nederlandsche Bank, gaan nu uit van afvlakkende bbp-groei. Het economisch bureau van ABN Amro verlaagde vorige week de prognose voor dit jaar van 2 naar 1,4 procent.

Onzekerheden

De groeivertraging heeft vooral te maken met een zwakker economisch klimaat in het buitenland, aldus het CPB. De internationale handel groeit in een lager tempo. Dat is terug te zien in de Nederlandse uitvoer, die beduidend minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Daarnaast dempen onzekerheden als de Brexit en het handelsbeleid van de Verenigde Staten de groei en geeft de overheid minder geld uit dan verwacht.

Lees ook het opiniestuk van het CPB: Trap bij een recessie niet op de rem

Het CPB verwacht dat de koopkracht van burgers ondanks de hogere energieprijzen blijft toenemen. De koopkracht stijgt met 1,6 procent in 2019 en met 1,3 procent in 2020. In de decemberraming ging het Planbureau eveneens uit van 1,6 procent extra koopkracht dit jaar. Recent ontstond ophef omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de stijging van de energierekening veel te laag had ingeschat, maar per saldo houdt de burger meer geld over in de portemonnee, afgaande op de CPB-prognose.

In de raming verwacht het CPB dat de werkloosheid na jaren van afname weer wat gaat toenemen. De werkloosheid ligt nu op 3,6 procent en zal dit jaar uitkomen op 3,8 procent en in 2020 op 4 procent.

Het begrotingsoverschot komt dit jaar uit op 1,2 procent, tegenover de 1 procent waarvan het CPB in december uitging. Onder andere door de krappe arbeidsmarkt kunnen geplande investeringen in defensie en infrastructuur niet worden gerealiseerd.