Opinie

Bijdragen

Regelmatig voeren we binnen onze organisatie gesprekken met groepen personeelsleden. Onlangs bespraken we de plannen en ambities van de organisatie voor de komende jaren. Alles passeerde de revue en we stonden stil bij onze ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over huiselijk geweld. Onze bestuurder lichtte toe dat dit een andere vorm zal hebben dan in het verleden. „Toen stonden we als feministische actiegroep op de barricade”, zei ze, „nu zoeken we andere vormen”. Een jonge mannelijke maatschappelijk werker buigt naar zijn collega en fluistert: „Wat is dat, een barricade?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl