Vooral in deeltijd werkende zzp’er leeft in armoede

In 2017 zaten 188.000 werkenden in Nederland onder de lage-inkomensgrens. Het gaat vaak om alleenstaanden en mensen met een niet-westerse achtergrond.

Onder zzp'ers nam het risico op armoede toe.
Onder zzp'ers nam het risico op armoede toe. Foto Getty

Van alle werkenden in Nederland lopen zelfstandigen zonder personeel (zzp) het grootste risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het gaat vrijwel uitsluitend om zzp’ers die in deeltijd werken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdagochtend in een rapport over armoede onder werkenden.

Daaruit blijkt dat 2,5 procent van alle werkenden van 15 tot 75 jaar oud in 2017 deel uitmaakte van een huishouden dat onder de zogeheten kritische grens leeft en zo risico loopt op armoede. De lage-inkomensgrens komt voor alleenstaanden neer op een inkomen van 1040 euro per maand, nog geen 35 euro per dag. Voor alleenstaande ouders met één kind gaat het om maandelijks 1380 euro en voor een stel met twee kinderen om 1960 euro. In totaal zaten 188.000 werkende Nederlanders in 2017 onder die grens.

Lees ook: Arme werkenden staan niet op de radar

Risicogroepen

Het gaat vaak om alleenstaanden of mensen uit eenoudergezinnen. Van de alleenstaande zzp’ers liep een kwart risico op armoede en van de zzp’ers die deel uitmaken van een eenoudergezin bijna een vijfde. Deze twee groepen lopen tevens het meeste risico op een langdurig laag inkomen.

Wat betreft afkomst blijkt dat werkenden met een niet-westerse achtergrond meer risico lopen op een inkomen onder de armoedegrens. Dat geldt voor zowel incidentele als langdurige armoede. Overigens is het risico lager bij de tweede generatie dan bij de eerste generatie.

Tussen 2001 en 2014 is het aantal werkenden dat in armoede leeft anderhalf keer zo groot geworden, bleek afgelopen oktober uit het rapport Als werk weinig opbrengt van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers pleitten toen voor meer aandacht van beleidsmakers, omdat armoede onder werkenden indruist “tegen het beleidsuitgangspunt dat werk moet lonen”.

Maar nu blijkt dat na de piek in 2013, toen een kleine 250.000 mensen onder de lage-inkomensgrens zaten, geleidelijk aan steeds minder werkenden in Nederland het risico liepen op een dergelijk laag inkomen. Wel steeg in 2017 het aandeel zzp’ers met een laag inkomen van 8,1 naar 8,6 procent, staat in het CBS-rapport. In dat jaar kwam het aantal werkenden uit op ruim 7,4 miljoen, waarvan meer dan 6,2 miljoen in loondienst werkten.