Ondernemingsraad UWV dreigt naar rechter te stappen

De OR vreest dat de geplande ict-reorganisatie zal mislukken en stoort zich bovendien aan de hoge salarissen voor ict-managers.

Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV.
Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV in Amsterdam. Werkzoekenden en werkelozen kunnen zich hier inschrijven, op computers zoeken naar vacatures en een gesprek hebben met een medewerker van het UWV. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De ondernemingsraad (OR) van uitkeringsinstantie UWV stapt mogelijk naar de rechter om de aankomende ict-vernieuwing aan te vechten. Het personeel heeft geen vertrouwen in het geplande project dat het softwaresysteem van de gehele organisatie moet vernieuwen. De OR en de Raad van Bestuur voeren momenteel overleg. Als daar geen oplossing uitkomt, stapt de OR deze maand nog naar de rechter, bevestigt een woordvoerder vrijdag tegen NRC naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.

Bestuursvoorzitter Fred Paling wil met de ICT-reorganisatie het verouderde softwaresysteem van de organisatie in stappen vernieuwen. De OR vreest dat dit project zal mislukken en stoort zich bovendien aan de hoge salarissen voor ICT-managers. In interne communicatie, in bezit van de Volkskrant, zegt Paling de bezwaren van de ondernemingsraad te zullen negeren en kondigt hij aan dat vanaf 11 maart “onomkeerbare stappen” worden gezet.

Ida Hoornstra, voorzitter van de OR, zegt tegen NRC vooral te vrezen dat er met de reorganisatie te veel managers in de organisatie terechtkomen. “Men denkt dat er met meer directeuren een betere organisatie wordt neergezet, maar wij zijn daar niet van overtuigd.” Bovendien vindt de OR dat het bestuur de reorganisatie te snel wil uitvoeren.

‘Zorgen wegnemen’

Mocht de rechter het personeel in het gelijk stellen, dan moet de reorganisatie mogelijk worden teruggedraaid. De Raad van Bestuur zegt het te betreuren dat “alle toezeggingen en waarborgen ten spijt, de OR van mening is dat een gang naar de rechter nodig is” en hoopt in gesprekken met de OR “eventuele zorgen te kunnen wegnemen”.

Het UWV kampt al jaren met problemen met de ICT-systemen. De instantie heeft al honderden miljoenen euro’s meer aan automatiseringsprojecten besteed dan was voorzien. De kosten voor een nieuw administratiesysteem, die op 14 miljoen euro waren begroot, liepen in 2015 op tot bijna 400 miljoen euro. In 2008 kostte het afblazen van een ander project 90 miljoen euro. Ook speelden er jarenlang problemen met het beheer van de servers voor de website werk.nl.

‘Digitaal arbeidsbureau’ is bouwval. Door achterstallig onderhoud en steeds nieuwe wetten is ICT bij UWV verouderd