Opinie

Miljoenpootgevraagd

Frits Abrahams

Kennelijk was ik met rode koontjes in mijn lectuur verdiept, want mijn vrouw vroeg opeens: „Wat zit je toch te lezen?” Ik toonde haar drie geprinte A-viertjes en legde uit dat het de profielschets betrof voor een nieuwe hoofdredacteur/directeur van NRC , die ik op de website van de krant had aangetroffen. „Interessant”, zei ze, „lees eens voor”,

Op Matthijs van Nieuwkerk-achtige snelheid raffelde ik de tekst af. „Inspireert, mobiliseert en organiseert de redactie…stimuleert tot innovatie…heeft oog voor alle terreinen waar NRC verslag van doet…is ook buiten de redactie in het publieke debat het boegbeeld van onze journalistiek…spreekt veel met de redactie en steunt collega’s wanneer ze onder vuur liggen van de buitenwereld….denkt doordacht, optimistisch, gedurfd en origineel over de strategie van het bedrijf….zorgt dat NRC zijn leidende rol in de Nederlandse media houdt en ook digitaal voorop blijft lopen….Heeft (als personeelsmanager) tijd en aandacht voor alle typen NRC-ers… waakt voor een te hoge werkdruk…moet (als directeur) om kunnen gaan en liefst ook ervaring hebben met de bedrijfswereld…draagt medeverantwoordelijkheid voor de winst-en verliesrekening van NRC Media….”

„En?” vroeg mijn vrouw toen ik uitgeraasd was, „is het niks voor jou?”

Ik bespeurde iets van spot en dat trof me onaangenaam. „Waarom niet?” zei ik daarom zo ernstig mogelijk. „Er is op de hele aarde geen menselijk wezen te vinden dat al deze verlangde eigenschappen in zich verenigt. Hier wordt geen duizendpoot, maar een miljoenpoot gevraagd. Als ik in de sollicitatiecommissie zat zou ik elke kandidaat vragen: „Denkt u dat u aan al deze criteria voldoet? Ja? Dan bent u volstrekt ongeschikt, want wij zitten niet op hoogmoedswaanzinnigen te wachten. Dan kunnen we nog beter Abrahams vragen.”

„Daar ben ik niet helemaal zeker van”, zei mijn vrouw terwijl ze de papieren uit mijn handen griste en lukraak begon te citeren. „Visie op digitale journalistiek? Jij die alleen maar papieren kranten zit te lezen? Het boegbeeld in het publieke debat? Ik hoor je al op tv schreeuwen tegen allerlei rechtse mafkezen. Tijd en aandacht voor alle typen NRC-ers? Sinds wanneer? Medeverantwoordelijk voor de winst- en verliesrekening, terwijl je mij altijd laat internetbankieren?” Ik voelde me in de hoek gedreven, maar wilde nog niet capituleren. „Zo’n profielschets gaat de prullenbak in zodra zich een charismatisch leiderstype meldt. Hij of zij moet een helder verstand hebben en een goede babbel en, dat helpt ook altijd, er acceptabel uitzien.”

„Lijkt me niet voldoende”, zei ze. „Jij hebt geen snars ervaring met de bedrijfswereld.”

Gelukkig kreeg ik op dat moment een briljante ingeving. „We maken er een duobaan van. Ik doe de journalistiek, jij de business. Jij hebt toch in het bedrijfsleven gewerkt? Philips zelfs?”

Ze knikte, enigszins vereerd. „Maar wil jij dan zo’n hele redactie onder je hoede nemen?”

„Ik houd het bij de columnisten”, zei ik na enig nadenken, „dat lijkt me wel handig, ook met het oog op de honoraria.”

„Maar daar ga ík als directeur weer over”, zei ze.

„Daar komen we vast wel uit”, zei ik, en ik begon alvast onze ‘motivatiebrief’ aan de redactieraad te schrijven.