Is dit nieuws?

Is dit nieuws?

Bericht: Picnic sluit zich aan bij retail-cao INretail

Brengen we niet omdat: Onvolledige berichtgeving

Toelichting: Diverse media melden vrijdag dat online supermarkt Picnic zich aansluit bij de retail-cao van brancheorganisatie INretail. Volgens de branchevereniging ligt dit genuanceerder. Picnic wordt geen lid van INretail: de branchevereniging is namelijk alleen bedoeld voor bedrijven die non-food (zoals kleding) verkopen. Picnic neemt enkel de bestaande cao-afspraken van INretail op eigen initiatief over, aldus INretail. Het is dus niet zo dat de twee partijen samen aan de eerste e-commerce-cao werken. We besluiten het nieuws niet te brengen, omdat Picnic zich niet daadwerkelijk bij een cao heeft aangesloten.

Bericht: 'Autistische kinderen worden socialer door neusspray'

Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Het hormoon vasopressine zou de sleutel zijn om iets te doen aan autisme, zo melden twee nieuwe studies. Maar de uitkomsten van beide studies zijn nog te pril om er een artikel aan te wijden. Er komen zoveel tegenstrijdigheden naar voren dat eerst meer onderzoek gedaan moet worden, voordat er enige zekerheid is.

Autisme is een psychische stoornis die problemen geeft in de sociale omgang, communicatie en het gedrag. Over de oorzaken en biologie van autisme is veel onduidelijk, er bestaan geen geneesmiddelen tegen. Deze week publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine twee studies die ieder op een andere manier de invloed van vasopressine op autisme onderzoeken.

In de eerste studie leken kinderen met autisme die vier weken lang behandeld werden met vasopressine uit een neusspray meer verbetering te laten zien dan kinderen in een placebogroep. Maar de studie was heel klein (zeventien kinderen met vasopressine, dertien met een placebo) en zou bevestigd moeten worden met onderzoek onder grotere aantallen.

De tweede studie is uitgevoerd door medicijnenfabrikant Roche met een pilletje (balovaptan) dat de werking van vasopressine juist blokkeert. Hier werden geen duidelijke verschillen gevonden tussen mannen met autisme die het middel kregen of placebo. De onderzoekers zagen echter wel een verbetering in sociale en communicatieve vaardigheden bij deelnemers die de hoogste dosering kregen.

Alles bij elkaar roepen deze onderzoeken veel vragen op: hoe kan het dat vasopressine en een middel dat vasopressine juist onderdrukt allebei de klachten van autisme lijken te verlichten? De wetenschap heeft hier nog wat werk te doen. Het bewijs is zwak en het mechanisme achter een mogelijk werking is onduidelijk. We wachten het nog even af.

Bericht: 'ProRail investeert miljarden in stations'
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: ProRail staat op het punt om een groot aantal stations een opknapbeurt te geven, meldden verschillende media woensdag. Het meubilair wordt vernieuwd, er komt nieuwe verlichting en er worden nieuwe liften geïnstalleerd. Bovendien, zo was op diverse sites te lezen, komen er twintig tot dertig nieuwe stations bij.

Aanleiding voor de berichtgeving blijken twee studies die ProRail woensdag gepresenteerd heeft. Het bedrijf denkt daarin na over de toekomst van de Nederlandse stations, die bijvoorbeeld voorzien kunnen worden van paden die zonne-energie opwekken en een hardloopbaan op het dak. ProRail hoopt zich met de stukken voor te bereiden op de toekomst, maar concrete nieuwe plannen zijn het niet.

Aan de modernisering van de bestaande stations wordt al lang gewerkt. Daarin zijn woensdag ook geen noemenswaardige nieuwe ontwikkelingen te melden. Hetzelfde geldt voor de bouw van tientallen nieuwe stations. Daarbij gaat het om een lijst van stations die ProRail graag gebouwd zou zien, maar waar nog afspraken over gemaakt moeten worden met onder meer overheden en de NS, of om stations waar al (jaren) voorbereidingen voor getroffen worden.

De lijst met stations die ProRail zou willen bouwen, is voortdurend aan verandering onderhevig, laat een woordvoerder weten. Sommige zullen niet gebouwd worden. Op andere plekken komen wellicht stations die nu nog niet zijn ingetekend.

Voor het zover bekend is zal het bedrijf ook de financiering nog rond moeten krijgen. De benodigde 3,5 miljard euro is namelijk ook nog niet binnen.

Bericht: ProRail waarschuwt dat tienminutendienstregeling mogelijk in gevaar komt door onderhoudssituatie
Brengen we niet omdat: Geen trendbreuk

Toelichting: De staat van onderhoud van het spoor brengt de tienminutendienstregeling tussen grote steden mogelijk in gevaar. Daarvoor heeft ProRail het ministerie van Infrastructuur gewaarschuwd in een rapport waarover het FD woensdag schrijft. Het nieuws werd overgenomen door verschillende media.

ProRail heeft de inhoud van het rapport van FD in een persbericht goeddeels bevestigd. Inmiddels heeft ook NRC het stuk ingezien. Toch schrijven wij er op dit moment geen nieuwsbericht over.

De spoorbeheerder zegt al langer meer geld nodig te hebben om het onderhoud op het steeds intensiever gebruikte spoor bij te kunnen benen. Ook bekend is dat ProRail wellicht zou moeten ingrijpen in de dienstregeling. Wel nieuw zijn de details over de staat van het spoor, maar die is op dit moment nog overwegend goed. De zorgen van de spoorbeheerder hebben vooral betrekking op de toekomst.

Het nieuws over het ProRail-rapport komt (misschien niet toevallig) daags voor een debat in de Tweede Kamer over het spoor. Dan zal ook blijken of deze waarschuwing van ProRail een politiek vervolg krijgt. Het rapport zelf komt in dat debat nog niet ter sprake. Dat wordt samen met de vijfjaarlijkse rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de Kamer gestuurd. Het ILT-rapport wordt dit voorjaar verwacht.

Bericht: Nieuw ontlastend bewijs Deventer moordzaak opgedoken
Brengen we niet omdat: Voorbarig nieuws

Toelichting: Er is een cd-rom opgedoken met nieuw bewijs dat Ernest Louwes mogelijk vrijpleit als dader in de Deventer moordzaak, melden verschillende media woensdag. Aanleiding is een artikel op de voorpagina van de Volkskrant, dat weer gebaseerd is op uitspraken van Geert-Jan Knoops (de advocaat van Louwes) en bewijsmateriaal dat is gepubliceerd door Maurice de Hond.

De publicaties gaan over de manier waarop de recherche is omgegaan met bewijsstukken. Het gaat daarbij om het mes dat bij de eerste veroordeling van Louwes een grote rol speelde, en de blouse die de weduwe Jacqueline Wittenberg aanhad toen zij om het leven gebracht werd. Uit de bewijzen op de cd-rom zou blijken dat er vingerafdrukken van het mes zijn verdwenen en de rechercheurs niet volgens de regels met de blouse zijn omgegaan.

In de Deventer moordzaak is al lange tijd discussie over de gronden waarop Louwes is veroordeeld. In 2000 werd hij in eerste aanleg en in beroep veroordeeld. De zaak werd vervolgens herzien omdat het moordwapen (het mes waarover de Volkskrant woensdag schrijft) niet bij de moord gebruikt leek te zijn. In 2004 werd Louwes door het hof alsnog vervolgd, waarbij het mes buiten beschouwing is gelaten. Die veroordeling bleef ook na cassatie in stand. Inmiddels heeft Louwes zijn straf uitgezeten. We kunnen spreken van een uitzonderlijk ingewikkelde geschiedenis: rechters en de Hoge Raad hebben zich al negentien keer over verschillende aspecten van de zaak gebogen.

De reden dat NRC hier op dit moment geen nieuwsbericht over schrijft, is omdat het momenteel niet te zeggen is in hoeverre de bewijzen waar Knoops en De Hond nu mee komen Louwes alsnog kunnen vrijpleiten. Mogelijk verschaft het onderzoek van de advocaat-generaal van de Hoge Raad (dat overigens al sinds 2014 loopt) in een later stadium meer duidelijkheid. Het onderzoek zou zich in de afrondende fase bevinden, zo zei de Hoge Raad in januari tegen het AD.

Bericht: ‘300.000 huishoudens in aanmerking voor huurbevriezing of -verlaging’
Brengen we niet omdat: Gebaseerd op oude cijfers

Toelichting: Verschillende Nederlandse media melden dat 300.000 huishoudens in Nederland in aanmerking komen voor een bevriezing of verlaging van hun huurprijs. Dat is gebaseerd op een bericht van de Woonbond, een belangenvereniging voor huurders. De Woonbond sloot al in december met corporatiekoepel Aedes een Sociaal Huurakkoord. Daarin was onder meer afgesproken dat groepen met een laag inkomen en een hoge huur voor verlaging of bevriezing in aanmerking komen.

Maandag lanceerde de Woonbond een online tool waarmee huurders kunnen vaststellen of ze binnen deze regeling vallen. Bij het persbericht hierover, meldde de belangenvereniging dat het gaat om zo’n 300.000 huishoudens. Een woordvoerder van de Woonbond laat weten dat deze cijfers zijn gebaseerd op laatste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in 2016. Geen nieuwe cijfers dus, en het aantal komt voort uit eerdere afspraken. De lancering van de tool alleen is niet genoeg aanleiding voor een op zichzelf staand nieuwsbericht.

Bericht: Schiphol wil nieuwe stadsterminal
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: De plannen voor uitbreiding van Schiphol in de zogenoemde Schipholdriehoek ten noordwesten van de huidige terminal zijn al oud. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving, in mei 2016, noemde Schiphol de plannen “verre toekomstmuziek en in deze fase niet opportuun”. Er zijn geen aanwijzingen dat de plannen sindsdien concreter zijn geworden. Het zou bovendien nog om conceptplannen gaan, die nog niet zijn goedgekeurd en gepresenteerd.

Bericht: Provincies halen doelen windmolens niet
Brengen we niet omdat: Geen trendbreuk

Toelichting: Op dat de meeste provincies de afgesproken windmolen-doelen van 2020 naar verwachting niet gaan halen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de afgelopen jaren al vaker de voortgang van de provincies onderzocht. Net als in voorgaande jaren lukt het veel provincies ook dit jaar niet om op koers te komen voor het behalen van de doelen – dus sprake van een trendbreuk is er niet. Het zou opmerkelijker zijn als de provincies het nu wél halen. Daarom brengen we op dit moment geen nieuwsbericht over deze tussenstand.

Dezelfde conclusie werd ook in 2017 al getrokken: Wind is voor Zuid-Holland nu een besmette term

Bericht: Eén op de zes tandartsen is buitenlander
Brengen we niet omdat: Cijfers zijn bekend

Toelichting: Van alle tandartsen in Nederland is 17 procent in het buitenland opgeleid. Dat schrijft dagblad Trouw maandag. Het gaat om een stijging in vergelijking met het jaar 2001, toen zo'n 5 procent van de tandartsen niet in Nederland had gestudeerd. Begin vorige maand bracht nieuwssite NU.nl een vergelijkbaar bericht.

Navraag bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) leert dat de instantie de cijfers voor de media verzamelde, nadat berichten in regionale media waren verschenen over het aantal in het buitenland opgeleide tandartsen. "Het is een fenomeen dat al jaren speelt. De cijfers van NU.nl en Trouw zijn dezelfde", zegt een woordvoerder van de KNMT.

De woordvoerder legt uit: "Er zijn drie opleidingen in Nederland: in Amsterdam, Groningen en Nijmegen. In de steden daaromheen gaat het goed, maar in andere provincies is zeker een tekort aan tandartsen. Daar zijn praktijken ingesprongen door tandartsen uit het buitenland aan te trekken." In een reportage die afgelopen zomer in NRC verscheen, dient Zeeland als goed voorbeeld: daar werken inmiddels veel Spaanse tandartsen. In het artikel staat verder: "1.500 op de ruim 9.000 tandartsen in Nederland komen inmiddels van over de grens". Hetzelfde cijfer als nu wordt genoemd.

Bericht: NS wil test doen met duurdere kaartjes in de spits
Brengen we niet omdat: Voorbarige berichtgeving

Toelichting: Op de website treinreiziger.nl zei commercieel directeur van NS Tjalling Smit vrijdag dat het spoorbedrijf een proef overweegt met duurdere treinkaartjes in de spits. Dat moet helpen de spitstreinen minder vol te maken. Verschillende media berichtten over de uitspraken van Smit, met koppen als "NS wil reizen in de spits duurder maken".

Voorlopig is het echter nog niet zo ver. Een NS-woordvoerder bevestigt tegen NRC wat hij ook al tegen treinreiziger.nl zei: het is nog onzeker of er wel een proef komt. En áls NS zo’n test gaat uitvoeren, is niet gezegd dat dit ook met verhoogde ticketprijzen in de spits zal zijn. NS kan er ook voor kiezen andere methodes uit te proberen, zoals het uitdelen van kortingsbonnen voor koffie aan reizigers die een drukke trein overslaan.

Komende zomer besluit NS of het een proef gaat uitvoeren – en zo ja: wat die gaat inhouden. Voor die tijd gaat het bedrijf nog in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zodra NS met een officiële aankondiging komt, vermelden we dat uiteraard.

Nieuw blog

Lees hier het vorige Is dit nieuws?-blog terug.