Handelsgeschil

VS in gelijk gesteld door WTO over Chinese landbouwsubsidies

De Verenigde Staten zijn door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in het gelijk gesteld in een handelsgeschil met China. Het dispuut draaide om Chinese subsidies voor tarwe en rijstsoorten. Volgens een panel van experts, door de WTO aangesteld voor geschillenbeslechting, subsidieerde China in de periode 2012-2015 rijst en tarwe meer dan was toegestaan onder de voorwaarden waaronder China in 2001 toetrad tot de WTO. Inmiddels is de subsidie niet meer van kracht, maar de uitspraak wordt toch gezien als een belangrijke overwinning voor de VS. De VS vinden, evenals de EU, dat China misbruik maakt van zijn status als ‘ontwikkelingsland’ binnen de WTO. Met subsidies en protectionistische maatregelen zou het andere WTO-leden benadelen. China kan nog in beroep tegen de uitspraak. (Reuters, Bloomberg)