Eigen Huis

‘Woonlasten gemiddeld 3,4 procent hoger’

In de meeste gemeenten stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar meer dan de verwachte inflatie (van 2,4 procent). Gemiddeld betalen huiseigenaren en huurders 3,4 procent meer aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing, meldt de Vereniging Eigen Huis.

De lokale verschillen zijn groot omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt. Gemeenten mogen bijvoorbeeld zelf kiezen hoe zij hun afvalverwerking financieren. De afvalstoffenheffing gaat dit jaar overal omhoog, met gemiddeld 5,5 procent en in sommige gemeenten oplopend tot 10 procent.

Voor bewoners van 26 gemeenten valt de rekening dit jaar wel lager uit. (NRC)