Brieven

Brieven nrc.next 1/3/2019

Videoscheidsrechter

Laat spelers VAR vragen

Naar aanleiding van het mooie artikel over de videoscheidsrechter in het voetbal (In Zeist weten ze: de discussie is eeuwig, 23/2), reageerde Hans van Dijk (26/2) met het voorstel voor een nieuw, geautomatiseerd systeem met camera’s en algoritmes . Ik weet een goedkopere oplossing. Waarom niet het systeem met de team-referral dat bij het hockey wordt gebruikt? Spelers kunnen één keer om een video-controle van een scheidsrechtersbeslissing vragen. Ook de scheidsrechter kan een controle vragen. De ziel van het spel en de intuïtie van spelers en scheidsrechters zal intact blijven . De KNVB zou dit op zijn minst een keer kunnen uitproberen.

emancipatie

De inhaalmanoeuvre

Vrouwelijke wetenschappers zijn bezig met een ‘inhaalmanoeure’, schreef NRC (Mannen stijgen makkelijker in de wetenschap, 25/2). Bij benoemingen tot universitair docent zijn vrouwen volgens cijfers van het Rathenau Instituut in het voordeel. Een bewuste woordkeuze? Of werd ‘inhaalslag’ bedoeld: een strijd die geleverd wordt om een eerdere achterstand goed te maken? Ik houd het op dat eerste. Vrouwen in de wetenschap zijn bezig hun mannelijke collega’s te passeren . Een inhaalmanoeuvre dus. Ze doen het keurig via links.

Grote schrijvers

De nieuwe Elsschot

Hoe flikken die drie allochtone Arabische (Marokkaanse?) columnisten van de NRC dat toch steeds weer? Neem Hassnae Bouazza. Haar kostelijke en kruidig beschreven recepten in de rubriek Thuiskok doen mij ook diep verlangen naar haar moeder. En dan die twee heren. Marathon lopen lijkt mij een oervervelende bezigheid. Maar lees Abdelkader Benali in zijn ‘42,195 km’ hierover en je gelooft werkelijk dat het iets met de hemel te maken heeft. Vishengelen is natuurlijk nog veel erger. Maar volg Mohammed Benzakour (‘Dagboek van een visser’) en je wordt ingeleid in de diepere geheimen van stil en ingetogen genoegen. Beide heren bedrijven een soort absurdistisch ‘proza-poëzie’ waarbij (voor mij) onbeduidende onderwerpen met een ietwat bourgondisch, licht gezwollen taal verheven worden tot subjecten van de grootste importantie. Ik raak verslaafd. Beide heren, en vooruit, ook Bouazza, zijn waardige opvolgers in de traditie van Willem Elsschot, Godfried Bomans en Cees Buddingh’.

IS-strijders

Autonoom terrorist

Advocaat Geert-Jan Knoops suggereert dat het vraagstuk van de berechting van Syriëgangers een gevolg is van deelname door westerse landen aan de strijd (Plots ontfermt Irak zich over Franse IS-strijders, 27/2). Dit is onjuist. Het vraagstuk is ontstaan door de autonome beslissing van de Jihadgangers zelf om af te reizen en zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

KLM-Air France

Franse arrogantie

Air-France is verontwaardigd over de aankoop van aandelen door de Nederlandse Staat. Naar eigen zeggen zijn ze in alles tegemoet gekomen (Frankrijk voelt zich verraden na steun voor Schiphol en Elbers, 27/2). Ja, behalve in een behoorlijke bedrijfsvoering en het leveren van enig substantieel financieel resultaat. Kwam het woord ‘arrogant’ niet uit het Frans?

Correctie (1 maart 2019): In een eerdere versie van de brief ‘Autonoom terrorist’ stond Amsterdam vermeld als woonplaats van briefschrijver Anton van den Brink. Hij woont in Eindhoven.

Correcties/aanvullingen

2960 km2

In het artikel Niet iedereen in Groningen ziet de toeristen graag komen (27/2, p. 10-11) staat in het kadertje dat Groningen 295.964 vierkante kilometer groot is. Juist is: 2.960 vierkante kilometer.

Zeeland

In de column Zeeland (27/2, p. C2) werd Middelharnis een plaats in Zeeland genoemd. Middelharnis ligt in Zuid-Holland.

Viola en Michelangelo

In het artikel Boeiend botsen twee meesters (28/2, p. C8-9) over Bill Viola en Michelangelo zijn aan het einde van de eerste kolom alinea’s weggevallen. De volledige tekst staat op nrc.nl/cultuur.