Brieven

Brieven

Er zijn kinderen die zich op school aanpassen en haarfijn aanvoelen dat ze in groep drie ‘maan roos vis’ moeten lezen en niet de krant. Kinderen die geen vriendjes hebben omdat zij geen fan zijn van K3, zij discussiëren liever over klimaatproblematiek. Kinderen die niet op zwemles willen (‘ik kan niet zwemmen’). Gevolg: een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, woede-uitbarstingen thuis, depressies. Dit is zomaar een greep uit de verhalen waarmee ouders en kinderen bij mij komen. Ik ben orthopedagoog, gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en met verbazing las ik het artikel De IQ-test als klassenstrijd op school (27/2). De schrijver noemt hoogbegaafdheid een ‘moreel criterium’. Laat het duidelijk zijn: hoogbegaafdheid gaat in veel gevallen gepaard met serieuze problemen, zoals depressies en zelfs suïcidaliteit. Deze kinderen verdienen onderwijs dat past bij hun behoeften, zodat ze zich cognitief én sociaal-emotioneel kunnen ontwikkelen. In een ideale wereld gebeurt dat op een reguliere basisschool, maar gezien de druk op leerkrachten is dat vaak niet mogelijk. D an gun ik deze kinderen een kleinere klas met leerkrachten die gespecialiseerd zijn in de problematiek waar deze leerlingen mee kampen, zoals we ook bieden aan kinderen die moeite hebben met leren.


Orthopedagoog