Rechter stopt voorlopig bouw nationaal Holocaustmonument

Buurtbewoners wonnen donderdag een kort geding, waardoor het voorbereidend werk nu ten minste vier maanden stil is komen te liggen.

Een maquette van het monument, waarop de namen van alle in de Holocaust vermoorde Nederlandse Joden, Sinti en Roma komen te staan.
Een maquette van het monument, waarop de namen van alle in de Holocaust vermoorde Nederlandse Joden, Sinti en Roma komen te staan. Foto Freek van den Bergh/ANP

De voorbereidingen voor de bouw van een nationaal monument voor alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust in Amsterdam moeten worden stilgelegd. Bomen op de beoogde plek mogen voorlopig niet worden gekapt. Dat heeft de rechter donderdag bepaald in een kort geding dat omwonenden hadden aangespannen.

De buurtbewoners hadden gevraagd het kappen van 24 bomen in het plantsoen langs de Weesperstraat stil te leggen. Omdat die kap vrijdag zou beginnen, kozen ze voor een spoedprocedure. Er loopt al een rechtszaak tegen de bouwvergunning die de gemeente voor het monument heeft afgegeven. Pas zes weken na de uitspraak in die zaak, die op 28 mei voor het eerst dient, mag het kappen van de rechter worden hervat.

Het Namenmonument leidt tot spanningen tussen het Auschwitz Comité en een groep kunstenaars: Aan dit monument is alles beladen.

Groot en confronterend

De buurtbewoners maken vooral bezwaar tegen de omvang van het ontwerp van architect Daniel Libeskind, dat op sommige plekken zeven meter hoog wordt. Ze vinden de locatie niet geschikt voor zo’n “groot, confronterend ontwerp”, zeiden ze eerder tegen NRC. Ook zijn de omwonenden naar hun zin te weinig betrokken bij de inspraakprocedure over het monument. “Het Nederlands Auschwitz Comité en de gemeente hebben iedere artistiek inhoudelijke discussie over het monument geweigerd.”

Jacques Grishaver van het initiatiefnemend Auschwitz Comité toont zich tegenover Het Parool donderdag teleurgesteld, maar strijdvaardig. “Het is schandalig dat een klein groepje mensen zich met hand en tand verzet tegen een namenmonument. Enkele mensen kunnen de bouw van het namenmonument kennelijk aanzienlijk vertragen.” Hij verwacht dat het nu nog zeker een half jaar zal duren voor er duidelijkheid is, maar: “We liggen nu even stil, maar we gaan verder. Het monument komt er. Dat zeker.”