Brieven

Waterschappen, zorg dat huizen niet verzakken

We hebben een nieuwe nationale ramp: circa een miljoen huizen dreigen te verzakken, zo niet onbewoonbaar te worden (Palenpest en droogte bedreigen woningen. Wat kunnen eigenaren doen?, 25/2). Bij alle media-aandacht leek de constante: huiseigenaar, jammer dan, maar u bent als grondeigenaar verantwoordelijk voor de grondwaterstand van uw eigen erf(je). Nu wil ik best verantwoordelijk zijn voor iets, maar dan moet ik er wel invloed op kunnen uitoefenen. En sinds wanneer kan ik, als eigenaar van een stukje grond waar mijn huis op staat, de grondwaterstand beïnvloeden? Moet ik damwanden rond mijn tuintje slaan, of water in de grond injecteren (retourbemaling, om in het jargon te blijven) en daarmee ‘mijn’ grondwaterstand verhogen? Het waterschap ziet mij aankomen. Als ik ook maar iets doe op het gebied van grondwaterstandsbeheersing, zal het waterschap er als de kippen bij zijn om te verbieden en te verhinderen dat ik datgene doe wat nodig is om mijn verantwoordelijkheid te nemen.

Lees ook: Vier vragen over verzakkingen: Palenpest en droogte bedreigen woningen.

Maar wat is het probleem nu eigenlijk? De grondwaterstand wordt continu en stelselmatig verlaagd omdat het boerenbedrijf met steeds zwaarder materieel het land wil bewerken. Het waanzinnig zware materieel lijkt op rijdende fabrieken en die hebben droge grond nodig, anders zakken ze tot de assen in de blubber. Moet ik daarvoor, als huiseigenaar, bloeden? Ik denk dat de prioriteiten anders moeten liggen: hoge grondwaterstanden omdat onze funderingen dat eisen. Houten palen en funderingen op ‘staal’ zijn al eeuwen toegepast. Paard en ploeg pasten daarbij. De tijden veranderen, maar dat wil niet zeggen dat de belangen van agrarische bedrijven boven het belang van een miljoen huiseigenaren gaan.

Grondwaterbeheersing is een grootschalige aangelegenheid, regionaal, provinciaal, nationaal. De waterschappen zijn daarvoor verantwoordelijk. Niks gemeenten of privépersonen – wat een gotspe! Een vertegenwoordiger van de waterschappen durfde te zeggen: het beleid volgt de functie van het land, dus de grondwaterstand volgt de functie van het boerenland: omlaag met die grondwaterstand! Het kwam bij mij binnen als een mokerslag. Nee, waterschappen, jullie functie is: zorgen dat de burger beschermd wordt tegen wateroverlast, dat een miljoen huizen niet worden bedreigd door ‘paalrot’ en ongelijke zetting. Daarom: hoger die grondwaterstand, laat het water in via vaarten en sloten, zet pompen en gemalen in en zorg dat het land niet verdroogt. Als daardoor machines van veertig ton het land niet op kunnen, jammer dan, maar honderdduizenden huizen zijn dan wel gered. En slapeloze nachten niet meer nodig.