Opinie

Waar staat de ‘S’ in SP voor?

Lotfi El Hamidi

Soms denk ik dat de enige grote verandering die de SP in Nederland sinds de jaren tachtig heeft ondergaan, de naamswijziging van de partijnaam is geweest: van ‘Socialistiese’ naar ‘Socialistische’ Partij. Inhoudelijk lijkt er namelijk bar weinig te zijn veranderd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van migratie en integratie.

Zo werd op de partijraad afgelopen zaterdag duidelijk dat de SP een minder ruimhartig migratiebeleid voorstaat. Migratiedeals met landen buiten Europa zijn niet langer taboe en de arbeidsmigratie binnen Europa zou, als het aan SP-leider Lilian Marijnissen ligt, ook strakker gereguleerd moeten worden. Eigen arbeiders eerst.

Dat niet alle SP-leden het eens waren met deze scherpe partijkoers bleek na het indienen van een kritisch amendement over de migratieparagraaf. Met 269 stemmen voor en 384 tegen werd de verdeeldheid goed zichtbaar.

In Rotterdam spreek ik met Burak Yildiz (27), burgerraadslid voor de lokale SP. Volgens hem druist de koers in tegen de socialistische principes van de partij. „Socialisten zijn internationalisten en we zouden juist solidariteit tussen arbeiders onderling moeten creëren”, zegt hij. „Het bouwen aan een brede arbeidersbeweging zou het doel moeten zijn.”

De partij heeft volgens Yildiz een blinde vlek voor inclusiviteit. „De representatie voor mensen als ik is er bijna niet. De partijtop is nagenoeg helemaal wit en die heeft een bepaald idee van hoe de samenleving eruit moet zien.” Hij noemt de brochure Gastarbeid en Kapitaal uit 1983, waarin de lichtgetinte gastarbeider genadeloos onder de bus werd gegooid. De SP heeft er nooit officieel afstand van genomen. Sterker nog, Tweede Kamerlid en migratiewoordvoerder Jasper van Dijk wees in een interview op vrij-links.nl naar de brochure, om zelfgenoegzaam te verklaren dat de SP toen al gelijk had over de ‘mislukte’ multiculturele samenleving.

„Wanneer Van Dijk zegt dat de multiculturele samenleving is mislukt, dan heeft hij het ook over mij”, aldus Yildiz. „Wat voor signaal geef je daarmee af aan Nederlanders met een migratieachtergrond?”

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zou de SP met een uitgesproken antimigratiestandpunt electoraal flink profiteren. Daar is Yildiz niet van overtuigd. „De taal die de SP nu uitslaat, valt misschien goed in rechtse kringen, maar daar verliezen we de linkse stemmers mee. Stemmers waar we het uiteindelijk van moeten hebben.”

De SP moet „goed nadenken” over de vraag wat socialisme precies moet inhouden in een diverse samenleving, vindt Yildiz. „De partij moet lef tonen, durven de socialistische principes uit te dragen en die boven de onderbuikgevoelens te plaatsen.”

Lotfi El Hamidi ( L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.