Recensie

Recensie Muziek

Het onbevangen talent van Lucie Horsch

Zo vanaf de zeventiende eeuw gingen jongelui uit welgestelde families vaak op een Grand Tour door Europa om ervaringen te verzamelen . Op haar nieuwe album Baroque Journey gaat de 19-jarige Nederlandse blokfluitist Lucie Horsch op een soortgelijke reis - alleen dan muzikaal - door de muziek van de zeventiende en achttiende eeuw, de bloeitijd van haar instrument.

Haar Vivaldi-album kreeg twee jaar geleden meteen de Edison voor het beste debuut. De zangerige verwondering daarvan heeft ze weten te bewaren. Haar talent is gerijpt, maar heeft niets aan onbevangenheid verloren. De droefenis van Bachs ‘Erbarme dich’ en Purcells ‘Dido’s Lament’ zijn even geloofwaardig als de jeugdige virtuositeit van de ‘Badinerie’. Horsch beheerst de blokfluiten niet alleen in mechanisch opzicht, maar laat ze ook menselijk klinken.

Tour: 28/2 Groningen, 1/3 Heerlen, 2/3 Rotterdam, 3/3 Amsterdam.