Brieven

Brieven 27/2/2019

Technologie

Goed noch kwaad

In zijn artikel Oost-Europa is pion in Chinees spel (23/2) maakt Rob de Wijk 5G groter dan wat het is, de vijfde generatie standaard voor mobielenetwerktechnologie, internationaal vastgelegd. Bedrijven implementeren deze standaard. Dat is niet alleen Huawei. Ik ben het er wel mee eens dat het internet een revolutie betekent die gelijkstaat aan het schrift en de boekdrukkunst. Maar het is onzin om speciale waarde te hechten aan 5G-technologie of om daar een gevaar vanuit een bepaald bedrijf in te zien. We moeten zeker beducht zijn op Chinese spionage, maar 5G is breder dan Huawei en simpelweg een nieuwe technologische standaard om grotere hoeveelheden data over een mobiel netwerk te kunnen sturen. De technologie is niet intrinsiek kwaad, maar mensen kunnen de technologie voor goede en voor kwade doeleinden gebruiken.

Planbureaus

Waarheid of discussie

Een merkwaardig commentaar van NRC, Waar feiten er niet meer toe doen in het politieke debat ontstaat chaos (23/2), over de kritiek van partijen op het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Sinds wanneer zijn de uitkomsten van exercities van planbureaus waarheid en feiten? Iedereen weet dat daar een veelheid aan aannames aan ten grondslag ligt, aannames die gestuurd worden door keuzes. Dit geldt ook voor de gebruikte modellen die in het geval van PBL niet eens gecontroleerd kunnen worden. Het commentaar spreekt zichzelf tegen. Eerst stelt het: „Kritiek op de uitkomsten van hun exercities is natuurlijk altijd mogelijk”, en vervolgens bestempelt het deze uitkomsten als „waarheid” en „feiten”. Die mogen dan kennelijk weer niet ter discussie worden gesteld.

Flevoland

Grootste groentetuin

In de serie over de identiteit van de provincies wordt Flevoland (In het jonge Flevoland lijkt alles eindeloos, 18/2) geschetst als een droeve, haast lege provincie zonder trots. Dat mag het geval zijn voor sommige stedelingen. Maar trots en pioniersgeest leven, ook al wordt dat in het artikel door een geïnterviewde ontkend, wel degelijk onder de agrarische gemeenschap. De doelstelling bij de aanleg van Flevoland was ervoor te zorgen dat we in Nederland nooit meer honger zouden hebben. Nederland staat inmiddels tweede op de lijst van landen in de wereld qua export van agrarische producten en doet dit bovendien met de laagste CO2-voetafdruk en de hoogste voedingswaarde. Dat is iets waar de provincie trots op is: het vormt de grootste groentetuin van Europa.


Stichting De Lelystadse Boer

Correcties/aanvullingen

Zuid-Korea

In de grafieken bij het artikel Samsung is meer dan een smartphone (23/2, p. E4-6) staan verkeerde duizendtallen. De bedragen van de handel tussen Zuid-Korea en Nederland zijn geen miljarden, maar miljoenen. Het bruto nationaal product moet in biljoen gelezen worden en niet in miljard. In de tekst wordt de winst van de Electronics-divisie 46 miljoen euro genoemd, dat moet zijn 46 miljard.