Wel of geen paasvuur: voer voor debat in de provincie

Pas in april worden de paasvuren in Oost-Nederland ontstoken, maar nu al beslissen enkele bouwers om te breken met de traditie. Sommige organisaties zoals in Klein Dochteren nabij Lochem vinden de veiligheidsrisico’s te groot. De Haagse vreugdevuren, die tijdens de jaarwisseling voor een vonkenregen zorgden, spelen daarbij een rol. „De angst voor ongelukken wordt ons te groot,” vertelt Irna Wagenvoort van het paasvuur in Klein Dochteren aan de Stentor . „Er hoeft maar even een rare wind te staan en je hebt al een vonkenregen.”

Ook in Brummen en Goor is het paasvuur afgelast. In Goor komt dat doordat de oude locatie niet beschikbaar is . En op de nieuwe locatie zitten we te dicht bij een woonwijk, vertelt organisator Hennie Smit, waardoor het lastiger is om te voldoen aan veiligheidseisen. Volgens Smit „is het niet te doen” om meer mensen te regelen om eventueel vliegvuur in toom te houden.

Ook politiek ligt het onderwerp gevoelig, bleek tijdens het openingsdebat van de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel dat werd georganiseerd door RTV Oost. Een van de stellingen was: ‘Grote Paasvuren zijn niet meer van deze tijd.’ Renate van der Velde van de ChristenUnie zei dat het paasvuur weliswaar deel uitmaakt van een traditie, maar dat longpatiënten ook last kunnen hebben van de rook. Haar voorstel: goede veiligheidsregels en het feest niet „groot, groter, grootst” laten worden.

Dat is tegen de zin van CDA-gedeputeerde Eddy van Hijum. Volgens hem is er geen bewegingsruimte: „Wat het CDA betreft is het handen af van de paasvuren. Het is één avond per jaar, dat weegt niet op tegen de maatschappelijke waarde.”

Vorig jaar had de regio Den Haag en Rotterdam een dag na het ontsteken van de paasvuren last van geurhinder. Eerder berekende het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat de vuren goed zijn voor een half procent van de jaarlijkse totale uitstoot van fijnstof.

Een van de grootste paasvuren is te vinden in Espelo . Organisator Arjan Stevens: „We moeten een heel veiligheidsplan schrijven, waarbij we elk scenario uitwerken. Wat gebeurt er als de wind vanuit die hoek komt? En op de avond houden we alles in de gaten, sommige daken worden zelfs nat gehouden.”

Stevens kan zich voorstellen dat kleinere vuren – die minder mankracht hebben – door de steeds strengere veiligheidsregels stoppen. Zelf merkt hij dat het paasvuur goed is voor maatschappelijke binding, in het dorp en onder de bouwers. „Afgelopen weekend gingen we dennenboompjes zagen op de Holterberg. Daardoor groeit de heide niet dicht en hebben wij hout – da’s toch mooi?”