NRC zoekt nieuwe hoofdredacteur

Profielschets De redactie van NRC zoekt een nieuwe hoofdredacteur/directeur. Een hoofdredacteur die staat voor kritische, eigenzinnige, nieuwsgierige, diepgravende, onafhankelijke journalistiek vanuit een open liberale geesteshouding.

NRC Media heeft zich de afgelopen tien jaar drastisch vernieuwd. De avondkrant werd een tabloid, de ochtendkrant en avondkrant werden één, de redactie werkt inmiddels digital first. NRC maakt video en podcasts en trekt vooral digitaal een opvallend jong publiek. Het bedrijf doet het financieel goed en het aantal betalende lezers groeit al jaren in een wereld waarin krantenoplagen onder druk staan. Daarbij houdt NRC nog altijd de journalistieke beginselen van de oprichting van NRC Handelsblad in 1970 overeind.

Geïnteresseerden kunnen tot 19 maart 2019 een motivatiebrief sturen aan de redactieraad via redactieraad@nrc.nl.

Mail voor inlichtingen naar Titia Ketelaar, voorzitter van de redactieraad: t.ketelaar@nrc.nl. Alle correspondentie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

 

De redactie van NRC zoekt een veelzijdige hoofdredacteur:

1. De journalist…

 
…heeft bewezen, brede journalistieke ervaring en kwaliteiten.
…heeft aantoonbare affiniteit met de journalistiek en cultuur van NRC, zoals die onder meer is vastgelegd in het Redactiestatuut en de NRC Code.
…inspireert, mobiliseert en organiseert de redactie en zet aan tot debat over journalistieke thema’s en werkwijze.
…heeft een visie op digitale journalistiek en stimuleert de redactie tot innovatie.
…heeft een goed begrip van Nederlandse, Europese en mondiale maatschappelijke ontwikkelingen, en heeft oog voor alle terreinen waar NRC verslag van doet, van wetenschap tot cultuur, en van sport tot media.
… is ook buiten de redactie, in het publieke debat, in andere media en in direct contact met de lezer, het boegbeeld van onze journalistiek.
… moet als journalist stevig in de schoenen staan en weerstand kunnen bieden aan modes en hypes.
… is benaderbaar, spreekt veel met de redactie en steunt collega’s wanneer ze onder vuur liggen van de buitenwereld.
…moet keuzes kunnen maken over zaken als verbreding versus verdieping van onze journalistieke producties.

 

2. De leider…

 
…denkt doordacht, optimistisch, gedurfd en origineel over de strategie van het bedrijf.
…zorgt dat NRC zijn leidende rol in de Nederlandse media houdt, en ook digitaal voorop blijft lopen.
…innoveert en bouwt NRC digitaal uit zonder daarbij de klassieke lezersbasis uit het oog te verliezen.
…heeft nieuwe ideeën over hoe NRC de komende jaren geld kan blijven verdienen met journalistieke producten.
…doorziet de zakelijke consequenties van de journalistieke initiatieven die de redactie ontplooit én waakt ervoor dat zakelijke initiatieven niet ten koste gaan van de journalistieke onafhankelijkheid.

 

3. De personeelsmanager…

 
…is een primus inter pares. De hoofdredacteur geeft leiding op basis van gezag en niet op grond van autoriteit.
…streeft naar een diverse samenstelling van de redactie, moet in staat zijn de redactie blijvend te binden. De hoofdredacteur heeft tijd en aandacht voor alle typen NRC-ers en zorgt ervoor dat ze samen elke dag zo goed mogelijke kranten en sites maken.
…bekommert zich om het welzijn van het personeel, waakt voor een te hoge werkdruk en heeft aandacht voor een gestructureerde loopbaanbegeleiding van redacteuren.
…is in staat zelfkritiek te organiseren, maar ook om kritiek te geven – NRC moet als eerste zichzelf de maat kunnen nemen.
…opereert met gevoel voor de verhoudingen binnen NRC Media: diplomatiek genoeg om binnen de directie krediet op te bouwen, maar ook bereid en in staat een streep te trekken waar de (journalistieke) integriteit van de redactie in het geding dreigt te komen.
…streeft naar verbetering van de belangrijke en tegelijk precaire positie die een grote groep freelance-medewerkers binnen de redactie inneemt.
…laat zich bijstaan door een team van adjuncten met uiteenlopende expertise en achtergrond, die zijn uitgekozen op hun durf en kritisch vermogen.

 

4. De directeur…

 
…maakt deel uit van het statutair bestuur van NRC Media en heeft een visie op het bedrijfskundige functioneren van de organisatie.
…moet om kunnen gaan en liefst ook ervaring hebben met de bedrijfswereld; de mores kennen van de uitgeverij en op voet van gelijkheid kunnen verkeren met de zakelijke leiding van het bedrijf.
…draagt medeverantwoordelijkheid voor de winst- en verliesrekening van NRC Media.
…voert in de directie een onderbouwde en open dialoog met de ondernemingsraad, de raad van commissarissen, de stichting Lux et Libertas, en de aandeelhouders.
…is ervan doordrongen dat NRC-journalistiek alleen kan bestaan bij de gratie van de betalende lezer en heeft grote belangstelling voor de lezersmarkt en de factoren die (mede) bepalen waarom lezers al dan niet een abonnement nemen. De hoofdredacteur moet dan ook een uitstekende sparringpartner zijn voor de verantwoordelijken van de lezersmarkt, abonnementswerving en klantenservice.
…is in staat de belangen van de redactie te vertegenwoordigen en te verdedigen, deze te verzoenen met bedrijfskundige doelstellingen, en spoort aan tot investeringen in NRC-journalistiek.