Leerlingen lezen driekwart van boeken op lijst, liever geen ‘Kaas’

Stichting Lezen Meest gewaardeerde roman door leerlingen is Stefan Brijs’ De engelenmaker; Elsschots ‘Kaas’ niet geliefd.

Meisjes halen betere scores voor hun leeslijst en lezen daarna ook vaker uit zichzelf door.
Meisjes halen betere scores voor hun leeslijst en lezen daarna ook vaker uit zichzelf door. Foto iStock

Examenkandidaten havo en vwo lezen gemiddeld 76,6 procent van alle boeken op hun leeslijst, meldt persbureau ANP. Ruim 63 procent van de titels wordt ook helemaal uitgelezen. Het meest gewaardeerde boek is De engelenmaker van Stefan Brijs; Elsschots novelle Kaas is een van de minst geliefde.

Dit meldt de Stichting Lezen op basis van onderzoek, uitgevoerd door Jeroen Dera, vakdidacticus Nederlands en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit.

Er namen 1616 bovenbouwleerlingen van 46 havo- en vwo-scholen deel aan een enquête, nadat ze op het hart was gedrukt dat het onderzoek anoniem zou blijven en de resultaten niet aan leerkrachten zouden worden getoond.

In totaal noemden de leerlingen 15.743 lijsttitels op. De engelenmaker van Stefan Brijs, een roman uit 2005 van zo’n 430 pagina’s, wordt met het cijfer 8.1 het meest gewaardeerd. De ridderroman Karel ende Elegast, het blijspel Warenar van P.C. Hooft en de novelle Kaas van Willem Elsschot worden het minst gepruimd. Teksten van voor 1880 doen het over het algemeen niet zo goed. De meeste recente literatuur is het meest geliefd. Dera bepleit daarom een goede begeleiding bij het lezen van oudere boeken. De meest gekozen boeken zijn niet de meest gewaardeerde: zo speelt ook de dikte mee.

Op de gemiddelde leeslijst is de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs 3 op 1. Auteurs met een niet-westerse achtergrond komen niet veel voor op de lijsten. Meisjes halen betere scores voor hun lijst en lezen daarna ook vaker uit zichzelf door.