Gemeente verlaagt terecht bijstand wegens weigeren scheren baard

De man is moslim en wilde zijn baard niet afscheren. De CRvB concludeert dat de inbreuk op de vrijheid van godsdienst is toegestaan.

Bij het verwijderen van asbest is het dragen van een masker vanwege de gezondheidsrisico's een wettelijk vastgelegde verplichting.
Bij het verwijderen van asbest is het dragen van een masker vanwege de gezondheidsrisico's een wettelijk vastgelegde verplichting. Foto MediaTV/ANP

Een man die uit geloofsovertuiging zijn baard niet wilde afscheren en hierdoor een opleiding niet mocht volgen, is terecht gekort op zijn uitkering. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft de gemeente Amersfoort zijn uitkering terecht verlaagd.

De praktiserende moslim kreeg de opleiding met baangarantie tot asbestverwijderaar aangeboden, maar weigerde omdat hij dan zijn baard moest afscheren. Om het veiligheidsmasker te kunnen dragen, moest hij gladgeschoren zijn.

Vijf gemeenten gingen in 2017 experimenteren met de regels voor bijstandsontvangers: Hoe krijg je mensen uit de bijstand?

Inbreuk op vrijheid van godsdienst toegestaan

Hoewel het dragen van een baard onder de vrijheid van godsdienst valt, had de gemeente Amersfoort een geldige reden om inbreuk te maken op dit recht, oordeelde de CRvB. Bij het verwijderen van asbest is het dragen van een masker vanwege de gezondheidsrisico’s een wettelijk vastgelegde verplichting. Daarnaast had de man weinig andere kansen op het vinden van werk.

In een andere zaak weigerde een bijstandsgerechtigde in Tilburg werk bij een kringloopwinkel omdat hij op vrijdagmiddag de moskee bezoekt en op zaterdag volgens zijn omgangsregeling voor zijn kinderen zorgt. De gemeente verlaagde daarop de bijstand.

De CRvB concludeert nu dat dat onterecht was: de verplichting om op vrijdagmiddag te werken is een inbreuk op de vrijheid van godsdienst van de man. Ook kan hij niet verplicht worden op zaterdag te werken vanwege zijn “recht op gezinsleven”.

Omdat hij op andere dagen wel kon werken had hij niet gekort mogen worden op zijn uitkering.