Brieven

Brieven 26/2/2019

Ruimtevaart

Nieuwe zendingsdrang

„We zijn een opkomende macht, tot aan de maan”, aldus de Israëlische premier Benjamin Netanyahu over het Israëlische ruimteschip naar de maan (Israël lanceert sonde naar maan, 22/2). Aan boord van de sonde zijn onder meer de Thora, een Israëlische vlag en een kaart van Israël. Als teken van menselijke beschaving. Ik word er stil van. Een andere stilte dan toen ik dinsdagavond de supermaan zag in al haar schoonheid. Wanneer leren mensen om eens niet iets te willen bezitten en achter te laten, maar gewoon te genieten en op een gepaste afstand te blijven?

Syriëgangers

Nederland is partij

De meningen verschillen in de twee opiniestukken Hou controle over Jihadstrijdersen Haal alleen de kinderen maar laat de jihadisten daar (23/2). Vertrouwen in de Nederlandse terrorismeaanpak is een argument om ze weer toe te laten en zo controle te houden. Een beperkt perspectief van veiligheid ligt hieraan ten grondslag. Een argument om ze daar te laten: vertrekken was hun eigen keuze . Beide zienswijzen zijn beperkt en laten Nederlandse betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid buiten beschouwing. De oorlog in Syrië is geen lokaal probleem. Andere belangen speelden mee . Nederland steunde partijen in het conflict en is daarmee ook partij. De Nederlandse jihadisten zijn bovendien Nederlandse burgers, die in onze samenleving radicaliseerden . Mede om die redenen kunnen we niet doen alsof er een keuze is om de problemen elders te parkeren . Een internationaal tribunaal is geen oplossing. In het huidige politieke klimaat lijkt het eenzelfde mantra te worden als ‘opvang in de regio’ voor vluchtelingen. Het vraagstuk is verre van eenvoudig en vraagt om een politiek debat om een goede en breed gedragen oplossing te vinden. Maar juist daar zijn we niet goed in .

Vreugdevuren

Onveilig, ongeoorloofd

Bij het reflecteren op de ‘vreugdevuren’ in Scheveningen wordt veel aandacht besteed aan de (on)veiligheid . Een enkeling rept ook over de milieuschade: urenlange zwarte rook en fijnstof. Daarom vond ik het goed om in NRC te lezen dat niet alleen veel inwoners van Scheveningen, maar ook een groot deel van de Nederlandse palletbranche ongelukkig is met het in rook opgaan van duurzaam verpakkingsmateriaal (De vuurstapels werden waanzinnig precies gemeten, 23/2) . Het zal de palletbranche niet bevallen dat stapels spiksplinternieuwe pallets op de brandstapel belandden .

Democratie

Dictatuur als toppunt

Paul Scholten heeft ongetwijfeld gelijk dat de bestuurlijke slagkracht verbetert wanneer de Tweede Kamer minder partijen kent (Kies hooguit zes partijen in de Kamer, 22/2). De bestaande eenpartijstaten tonen dat overtuigend aan. Het toppunt van bestuurlijke slagkracht is zelfs de dictatuur, ofwel de nulpartijstaat. Toch is Scholten er niet in geslaagd mij te overtuigen dat het verminderen van de democratie het antwoord is op de huidige problemen. De roep van velen om te worden gehoord, verdwijnt niet door in het parlement het aantal ruziënde stemmen te verminderen.

Correcties/aanvullingen

Hondsdolheid

In de brief Geïmporteerd dier brengt vaak problemen mee (21/2, p. 17) staat dat dierenartsen zich zorgen maken over het importeren van dieren met ziekten zoals hondsdolheid en brucellose. Honden die van buiten de EU komen, moeten een test op hondsdolheid ondergaan. Dieren uit de Europese Unie moeten gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid voordat zij in Nederland arriveren.

Energierekening

In Haagse Invloeden (Een ‘hele goede morgen’? Liever zegt Buma: we worden bedrogen, mensen, 23/2, p. 15) stond dat minister Wiebes op 19/2 in het vragenuurtje zei dat er een negatief effect op de koopkracht is van de hogere energierekening die het CBS heeft geconstateerd. Dit is onjuist. Wiebes zei dat dit effect nog niet bekend is.