Gemeente Den Haag ondersteunde vreugdevuren

Den Haag De gemeente regelde en betaalde steeds meer: fundering, hekken en het zeven van het zand.

Het Haagse gemeentebestuur heeft zich decennialang actief ingezet om de gedoogde vreugdevuren op de stranden te laten doorgaan. De gemeente regelt – en betaalt – sinds de jaren tachtig steeds meer, waaronder de betonnen fundering voor de vuurstapels, rijplaten en hekken, en zelfs het zeven van het zand op spijkers. „Het college doet alles om dit evenement in goede banen te leiden”, schrijft het in 2017.

Dat blijkt uit de 1.800 documenten en 60 gigabytes aan beeld die het college onlangs vrijgaf. Uit het dossier komt een beeld naar voren van een gemeente die koste wat het kost de vuren wilde laten doorgaan. Doel is in de rest van Den Haag een rustige jaarwisseling te hebben.

Iedereen die de afgelopen jaren vragen stelde, waaronder de arbeidsinspectie die wil weten hoe het met de veiligheid op de bouwplaatsen is gesteld, krijgt te horen dat het „gaat om een Haagse traditie waarvoor geen vergunning is”.

De vreugdevuurbouwers wanen zich daardoor ook de baas op de stranden. Jaar op jaar schenden zij de afspraken met de gemeente, zonder dat daar consequenties aan worden verbonden. Afgelopen jaarwisseling was zowel de toren in Duindorp, als die op Scheveningen te hoog. De laatste veroorzaakte een enorme vonkenregen. Naar de oorsprong daarvan doet de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoek.

Het gedogen heeft zijn oorsprong in de jaren tachtig, toen de gemeente zand ging storten op „notoire brandlocaties” om te voorkomen dat er overal brandjes werden gesticht. Vanaf 2008, wanneer burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) aantreedt, gaat dat gedogen hand in hand met een steeds uitgebreider scala aan maatregelen.

Onwettige gedragingen

„Dit is typisch Nederlands”, zegt bestuurskundige Paul Frissen . „Gedogen is niet door de vingers zien, maar regels scheppen om een illegale activiteit mogelijk te maken. Zo creëer je een nieuwe rechtsorde.”

„Gemeentebesturen gedogen wel vaker onwettige gedragingen”, zegt ook Jan Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid in Groningen en hoogleraar recht en maatschappij. „Maar een gemeente die dat actief ondersteunt, is een noviteit. Rechtsstatelijk gezien kan dat niet.” De Haagse gemeenteraad gaat geen apart debat voeren over het vrijgegeven vreugdevuren-dossier. De Partij voor de Dieren (PvdD) wilde dat, maar kreeg hiervoor onvoldoende steun . De meeste partijen willen wachten tot de Onderzoeksraad met zijn rapportage komt. De PvdD heeft wel een beperkter tweeminutendebat aangevraagd.

Lees de gehele reconstructie: De gemeente maakt de vreugdevuren mogelijk, de bouwers wanen zich de baas