Raad van Europa

‘Nederland moet meer doen tegen corruptie’

Nederland moet meer maatregelen nemen om corruptie te voorkomen. Dat concludeert GRECO, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa, in een rapport dat vrijdag is gepubliceerd. Zo moet meer gedaan worden om belangenverstrengeling en mogelijke corruptie onder ministers, staatssecretarissen en medewerkers van de politie en de marechaussee te voorkomen. De waakhond zegt te zien dat integriteit belangrijk wordt gevonden en dat overheidsinstellingen over het algemeen worden vertrouwd, maar het ontbreekt aan een „duidelijke strategie” om corruptie tegen te gaan. Het orgaan adviseert daarom een gedragscode voor overheidsmedewerkers. (NRC)