Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Diverse lezers in onze brievenbus worstelen deze week met homoseksualiteit. Of in ieder geval met de berichtgeving daarover. Het interview – onder de kop ‘Helft kardinalen is homoseksueel’ – met de Franse socioloog Frédéric Martel schoot een aantal lezers in het verkeerde keelgat. „Het klinkt te vaag om geloofwaardig te zijn”, schrijft Maaike Garcia uit Maastricht. Dat dit interview zo ver af staat van „professionele journalistiek” is voor haar „een reden om ons abonnement op te zeggen”.

Vanda Borgart stelt geen prijs op de „pornografische fotografie” van Erwin Olaf (13/2) die ze „werkelijk afstotelijk en te walgelijk” vindt. „Ik beschouw de heer Erwin Olaf niet als een kunstenaar-fotograaf maar als een homo-man die te graag de vrijheid zoekt om zowel om zijn pornografische fotografie als om zijn homofiele seksuele voorkeur bewonderd te worden door een groter publiek dan zijn levenspartner.”

M.S. Harvey, een klinisch chemicus in rust, maakt bezwaar tegen het besluit van de nationale bloedbank om de regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen te versoepelen. „Sommige homoseksuele mannen zien bloeddonorschap als teken van ‘maatschappelijke erkenning’”, schrijft hij. Maar „homoseksuele mannen en anderen bij wie HIV besmetting mogelijk is”, kunnen volgens hem „hun ‘maatschappelijke erkenning’ beter verdienen door zicht niet te melden als donor”.

Tot slot is er de lezer die reageert op de column ‘De paradox van erkenning’ (20/2) van Lotfi El Hamidi over de functie van literatuur bij het vinden van je identiteit. Als 11-jarige was hij „maar wat blij met de collectie homoliteratuur op mijn midelbare school, om uit te vinden wie en wat ik was”. Later zorgde hij „als openlijk homo zijnde docent” ervoor dat in de schoolbibliotheek „homoliteratuur” stond. Hij sluit af met: „Deze mail mag gerust als lezersbrief worden gepubliceerd, met vermelding van mijn naam.” Dank, Marcel van Kampenhout.