Brieven

Brieven 23/2/2019

Frédéric Martel

Uitweg uit Vaticaan

Socioloog Frédéric Martel onderzocht vier jaar lang het Vaticaan en kwam tot de conclusie dat de helft van de kardinalen homoseksueel is, deels praktiserend (Helft kardinalen is homoseksueel, 15/2). Dat leidt hij niet alleen af uit de sfeer in het Vaticaan, maar ook uit de verhalen over losbandigheid en schijnheiligheid die hij optekent.

Martels wederwaardigheden zeggen veel over de sfeer in het bestuur van het grootste georganiseerde verband ter wereld: de Rooms-Katholieke kerk. Het moet vriend en vijand verbijsteren dat er op zo’n grote schaal een dubbele moraal leeft onder degenen die nu juist de moraliteit willen bewaken.

Het verschijnsel van georganiseerde (homo)seksualiteit dat Martel in zijn boek Sodoma: Het geheim van het Vaticaan beschrijft, zou geen probleem zijn mits het om een bewuste en vrije keuze gaat. Als mensen dit vervolgens kunnen rijmen met hun religieuze levensovertuiging, is dat hun zaak en moeten wij hen die vrijheid gunnen.

Het wordt lastig als degenen die hun behoeften graag op hun manier uitleven, anderen telkens de maat nemen. Mijn voorstel: laat alle ambtsdragers van de Rooms-Katholieke kerk die niet meer congruent naar het eigen leven kunnen kijken, daar ook voor uit komen. Laten zij samen met hun leidinggevenden op zoek gaan naar een leven dat bij hen past: als trotse hetero of homo – met bijpassend volwassen seksueel leven – of als overtuigd celibatair. Wat zou ik dat een hoop mensen gunnen, mensen die nu nog uit alle macht iets van de macht en de controle proberen te behouden die ze aan het instituut kerk ontlenen.


godsdienstwetenschapper

Integratie

Muur om geweten

„Vluchten kan niet meer”, weet Mark Rutte (EU-bezoek aan Sisi, een en al ongemak, 21/2). Hij bezoekt met andere Europese leiders de Arabische Liga om te praten over hoe de migratiestroom in te dammen. Het is de dood van onze buitenlandpolitiek. Er zijn dus landen die het de normaalste zaak van de wereld vinden om hun bevolking te onderdrukken, en de westerse wereld reageert daar onbegrijpelijk vriendelijk op. Migratie is het gevolg. Kennelijk ontbreekt het de westerse landen aan lef om hun begrip van humaniteit ook op andere landen over te brengen, terwijl de mensen aldaar er zo dringend op wachten. Wij hebben een muur om ons geweten gebouwd.

Rutger Bregman

Slaat de plank mis

Je mag van Fox News-presentator Tucker Carlson vinden wat je wilt, maar hij gaf journalist Rutger Bregman („het zou moeten gaan om belasting, belasting, belasting, de rest is bullshit”) de ideale voorzet om zijn boodschap te verkondigen aan mensen die normaal niet gecharmeerd zijn van belasting betalen. (Rutger lokt de journalist in de val, 22/2).

Helaas zette Bregman liever één man in zijn hemd dan dat hij de kans greep om miljoenen mensen van zijn verhaal te overtuigen. In zijn aanval op de Fox News-presentator koos hij duidelijk partij, noemde hij namen van fel linkse politici als Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez. Het resultaat? Bregman scoort opnieuw wereldwijde bekendheid, heeft er een ton volgers bij op Twitter en Amerika is weer méér gepolariseerd. Beste Rutger, in een wereld waarin links en rechts niet meer om de tafel gaan zitten om tot échte oplossingen te komen, ben jij onderdeel van de oplossing of van het probleem?

Kalifaatkinderen

Bij hun moeder

Een naar Syrië uitgereisde moeder keert met haar kinderen terug en wordt op Schiphol van hen gescheiden. De moeder wacht de gevangenis, de kinderen gaan naar jeugdzorg, in de hoop dat ze hun trauma’s kunnen verwerken. (Opvang van uitreizigers is geregeld, 20/2). Gescheiden van hun moeder dus.

Hoezo traumaverwerking? Een kind hoort bij zijn moeder, zeker in zo’n situatie. Overheid, keer je niet van dit probleem af, maar zoek hier, samen met ons professionals, een passende oplossing voor.


kinderarts