Pieter Baan Centrum

Proef ‘weigeraars’ wordt voortgezet

Een proef in het Pieter Baan Centrum met verdachten die weigeren mee te werken aan een psychisch onderzoek wordt voorgezet tot zeker 2020. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat door het intensiever observeren van de verdachten vaker een stoornis kan worden vastgesteld. Tussen april 2017 en april 2018 werden 47 verdachten in een speciaal ingerichte afdeling intensiever geobserveerd dan een controlegroep van verdachten op een reguliere afdeling. Bij de verdachten die op de ‘weigerafdeling’ verbleven, werd vaker een stoornis vastgesteld dan bij de controlegroep. (NRC)