Europese Unie

Landen bereid tot uitbreiding Frontex

De landen van de Europese Unie zijn bereid om de Europese grens- en kustwacht Frontex uit te breiden naar tienduizend man in 2027. De grenswachten komen deels in dienst bij het in Warschau gevestigde agentschap en worden deels gedetacheerd vanuit de lidstaten. Ze moeten vanaf 2021 kunnen worden ingezet bij grenscontroles of bij een migratiecrisis, na toestemming van het desbetreffende land, waarbij ze ook wapens mogen gebruiken. De lidstaten houden de primaire verantwoordelijkheid voor het grensbeheer. Met het Europees Parlement moet er nu een definitief akkoord over de uitbreiding van Frontex worden gesloten. (NRC)