Brieven

Brieven NRC Handelsblad 22/2/2019

KLM (2)

Kip met het gouden ei

Op 19 februari schrijven twee oud medewerkers van KLM in NRC dat we in Nederland niet moeten zeuren; KLM is verkocht aan Air France, de schaalvergroting heeft veel voordeel gebracht en de mooie resultaten van KLM zijn vooral te danken aan het feit dat brandstof de laatste jaren goedkoop is (Stop met zeuren, KLM is al lang niet meer van ons). Als de prijs van een vat olie omhoog zou gaan, zouden alle KLM-winsten in een mum van tijd verdampen. (Geldt dan ook voor Air France, zou ik zeggen). Ze betogen verder, „wie betaalt (betaald heeft), bepaalt”. Je zou daar tegenover kunnen stellen: wie voor de winst zorgt, heeft ook wat te bepalen. De cijfers geven daar alle aanleiding toe. Bedrijfsresultaat over 2017 voor KLM: 910 mln euro. Air France 588 mln euro. Iedere onderneming zou gek zijn om een goed presterende dochter aan te pakken. Zolang er voldoende winst wordt gemaakt, zal de moeder de kip met het gouden ei niet slachten.

KLM (3)

Belangenverstrengeling

Het (afgedwongen) toetreden van topman van Air France-KLM Ben Smith in de Raad van Commissarissen van KLM is alleen al uit hoofde van ‘good governance’ al een gedrocht (Ongemak bij Air France-KLM nog lang niet voorbij, 21/2). Dat kan zelfs een kind bedenken. De hoogste baas als toezichthouder, dat wringt aan alle kanten. Onbegrijpelijk dat de Nederlandse Staat als aandeelhouder daar geen stokje voor gestoken heeft.

Vught

Oplichting

Notaris staat model

Het financieel wangedrag van notarissen staat model voor andere ‘vrije beroepen’ die monopolies hebben (Hoofdredactioneel commentaar Juist als ‘struikroverij’ algemene praktijk is, deugt het niet, 20/2). Neem apothekers. Ook zij behalen enorme winstmarges, terwijl hun risico feitelijk nul is. Tussen de prijzen van sommige medicamenten (voor de eindgebruiker) in China en Nederland zit een factor vijf. Dat is een onderzoek waard.

Oekraïne

Reactie Rusland logisch

De Nederlandse ex-diplomaat in Rusland, Tony van der Togt, stelt „dat de EU altijd terughoudend is geweest om op militair of politiek vlak iets te doen in de Russische achtertuin” en „dat het Russische argument dat de Krim ingenomen moest worden omdat er anders de NAVO-vlag zou wapperen, bullshit is” (Hoe de Maidan-opstand Europa schokte - en hoe het daar bij bleef, 20/2).

Wat betreft de eerste zinsnede: de jaarlijkse NAVO Sea Breeze oefeningen in de Zwarte Zee lijken vergeten. . Het is de vraag of dergelijke oefeningen wel „terughoudend” kunnen worden genoemd.

Wat betreft de tweede zinsnede is het goed om het Oekraïnereferendum over het associatieverdrag met de EU in herinnering te roepen. Naast het handelsverdrag zou op grond van art. 7 ook geleidelijke convergentie plaatsvinden op het vlak van buitenlands en veiligheidsbeleid, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids-, en defensiebeleid. Het Zwarte Zeevlootverdrag dat op dat moment gold tussen Rusland en Oekraïne gaf Rusland toestemming voor de stationering van de Zwarte Zeevloot op de Krim. Het spreekt voor zich dat de aanwezigheid van de Russische vloot zich niet verhoudt met het Europese veiligheids-, en defensiebeleid, zodat een reactie niet kón uitblijven.


Phd student Univ. Groningen, Oekraïne

Correcties/aanvullingen

Tiengemeten

In de filmrecensie Mopperherder op de hei (20/2, P. C10) stond dat Tiengemeten in Zeeland ligt, dat moet zijn Zuid-Holland.

Geboorten

Ten onrechte stond er in het artikel De Zuid-Hollander poldert zich resultaatgericht suf (20/2, p. 10-11) dat er in 2017 in Zuid-Holland 2.353 kinderen waren geboren. Dat waren er 39.428.

Voorschoten

De woonplaats van briefschrijver C. de Hart (Post-politiek tijdperk, (20/2, p. 17) is niet Den Haag, maar Voorschoten.