Brieven

Brieven

Foto ANP XTRA

Vanaf 2004, toen ik de fusie van nabij heb meegemaakt, heerst er al een machtsstrijd tussen KLM en Air France. Jammer, want de bedrijven hebben elkaar veel te bieden. De kracht van de KLM zit vooral in de betrokkenheid van haar medewerkers, en de daarmee samenhangende innovatiekracht. KLM liep bijvoorbeeld voorop in Nederland op het gebied van e-commerce en prijsvormingsstrategie. Maar soms ontbreekt het aan executiekracht. Air France heeft een grotere executiekracht en een beter netwerk dan KLM. Het is ook het bedrijf dat de innovatieve Concorde invoerde. In plaats van elkaar tegen te werken, kunnen KLM en Air France beter kijken waar ze elkaar kunnen versterken. Dat begint met een erkenning van elkaars kwaliteiten. Beide merken vullen elkaar aan en hebben elk een sterke, eigen marktpositie. Misschien dat de directie van Air France zich meer bewust moet worden van de kwaliteiten die de KLM met zich meebrengt, en hoe die ook Air France kunnen versterken. KLM zou op haar beurt misschien beter bij zichzelf te rade kunnen gaan van welke competenties van Air France geleerd kan worden. Dat zou het begin kunnnen zijn van een goede samenwerking. It takes two to tango!


Oud KLM’er