Brieven

Brieven 21/2/2019

Sauna-etiquette

Nogal rolbevestigend

Bij het artikel over gedragsregels in de sauna (Beter zweten, 16/2) stonden grappige tekeningen ter verluchtiging van de inhoud. Ik vond die vreselijk rolbevestigend. ‘Dikke man valt jong meisje lastig met ongewenste aandacht.’ En dat meisje blijft ook nog zwijgend en wegkijkend zitten, terwijl die onsmakelijke man veel te dichtbij komt. Wat mij betreft een gemiste kans. Hoe grappig was het geweest om een mager, oud dametje te portretteren dat zich verlustigt aan een jonge, aantrekkelijke Adonis?

terugkeer uitreizigers

Doe dit kind niet aan

Ik ben verbijsterd en verontrust door de voorgestelde opvang door jeugdzorg voor kinderen van terugkerende Syriëgangers, benoemd als uitreizigers (Opvang uitreizigers is geregeld, 20/2). Als (adoptie)ouder van twee kinderen met een hechtingsstoornis, waarvan één getraumatiseerd door oorlogsgeweld, lees ik hoe de kinderen van deze ‘uitreizigers’ gestraft zullen worden met een hechtingsstoornis door ze rücksichtslos van hun ouder te scheiden. Gezien onze eigen ervaring met jeugdzorg levert deze hoogstwaarschijnlijk goedbedoelde, protocollaire aanpak, alleen maar leed op. Maak de band van kinderen met hun ouders niet kapot. Dan is de kans op radicalisering en een moeilijker levenspad voor hen het kleinst. Of zijn na WOII kinderen van foute ouders ook uit huis geplaatst, om van hen goede Nederlanders te maken?

Mantelzorg

Het kan anders

Het commentaar van 18 februari stelt dat mantelzorg een keuze moet zijn (Mantelzorg moet voortkomen uit vrije keuze, niet uit plichts- of schuldgevoel). In dit verband is er feitelijk nooit een keuze, het is immers de bestaande band met iemand die bepaalt of en in welke mate je bereid bent te helpen. Dat slechts een kleine 40 procent van de mantelzorgers symptomen van depressie vertoont is verbazingwekkend. Zo heb ik in mijn rol als mantelzorger de afgelopen jaren alleen al 500 uur in de auto gezeten. Dat is het equivalent van een kwartaal fulltime werken. Het ging daarbij om circa 200 bezoeken waarbij ik ’s morgens om 9 uur vertrok en vaak om half 11 ’s avonds pas weer thuiskwam. Gemiddeld kwam daar per week nog een dagdeel bij voor de coördinatie, administratie en contact met de overige familieleden. Wat het extra zwaar maakte, is dat de contacten met familie en goede vrienden volledig gedomineerd werden door de toestand van het familielid in kwestie en het dus nauwelijks of niet meer ging over mij of mijn interesses. Het allerergste was het feit dat er voor het normale sociale contact steeds minder tijd was. Er was al helemaal geen tijd meer voor kleine uitstapjes. Ik heb mijn werk neer moeten leggen omdat dit niet te combineren was met de zorg. En dat terwijl ik een dusdanig uurloon had dat met mijn belastingafdracht de benodigde professionele zorg ruimschoots ingekocht had kunnen worden. Dan was er lokaal iemand aan extra betaald werk geholpen, had ik beduidend minder CO2 uitgestoten, én had ik minder bijgedragen aan de drukte op de wegen. Bovendien was ik dan niet drie jaar lang gereduceerd tot hulpverlener, en had de aannemer opdracht gekregen voor het noodzakelijke onderhoud aan mijn eigen woning. Tot slot had ik dan wél voldoende tijd en geld gehad om lokale horeca te spekken door gezellige uitstapjes te maken met mijn familielid.

Correcties/aanvullingen

Witwasaffaire

In het artikel Bij ING’s witwasaffaire hield minister Hoekstra de toezichthouder uit de wind (12/2, p. E4-5) staat dat de Oezbeekse presidentsdochter Karimova geld witwaste via ING, ze werd via ING omgekocht. Daarnaast lijkt het alsof ING computersystemen zo afstelde dat er in zijn totaliteit dagelijks drie witwasmeldingen binnenkwamen, dit gold voor bepaalde categorieën.

Amazon in New York

In het artikel Amazon is te rijk om verleid te worden (16/2, p. E6) staat dat de nieuwe Amazon-campus in New York aan de rivier de Hudson had moeten verschijnen. Dat moet East River zijn. Het huidige Amazon-kantoor in New York zit in Hudson Yards.