De bever lijkt nu ook de Achterhoek ontdekt te hebben

Bevers breiden hun leefgebieden uit omdat het druk begint te worden rond de IJssel, denken de onderzoekers.

Een Britse bever. Het knaagdier is al jaren in opmars in Nederland, maar moet nog altijd beschermd worden.
Een Britse bever. Het knaagdier is al jaren in opmars in Nederland, maar moet nog altijd beschermd worden. Foto Alan Crawford/Getty Images

De bever is terug in de Achterhoek. Er zijn vorige maand sporen van het knaagdier gevonden in de Schipbeek, die vanuit Duitsland richting de IJssel stroomt, schrijven ecologen Sil Westra en Michiel Schaap van Natuurmonumenten woensdag op Nature Today. Het dier kwam al voor in een aantal andere regio’s, maar is nu voor het eerst het Twentekanaal overgestoken.

Bij Deventer werden al in 2005 beversporen gevonden, schrijven de onderzoekers. Sinds 2016 zijn er aanwijzingen dat de dieren zich verspreid hebben buiten de hoofdstroom van de IJssel. De sporen worden steeds verder oostwaarts aangetroffen. Nu ze aan de andere kant van het Twentekanaal gezien zijn, lijken ze ook de Achterhoek ontdekt te hebben.

De bevers zijn op zoek naar nieuwe leefgebieden omdat hun soortgenoten de oevers van de IJssel op veel plekken al druk bezet hebben, vermoedt Schaap. De Schipbeek bij Diepenheim ligt hemelsbreed op een kleine dertig kilometer van de eerste sporen bij Deventer.

Herintroductie

Nederland heeft het 162 jaar zonder bevers moeten stellen. Er werd op ze gejaagd voor hun vlees, pels en geurige bevergeil. In 1826 werd de laatste doodgeschoten. Sinds 1988 worden pogingen gedaan om het dier terug te brengen, initieel met de introductie van 42 bevers. Hun aantallen groeien inmiddels gestaag, in 2016 telde Nederland er weer zo’n 1.600. Desondanks heeft de soort in Nederland wel nog een beschermde status.

In Limburg doen de dieren het relatief het best. Zo goed zelfs dat vorig jaar enkele moesten worden afgeschoten. Een graaflustige beverfamilie had er onder meer voor gezorgd dat een zware machine over de kop sloeg. Schade door ‘s lands grootste knaagdieren kostte het waterschap al tonnen. Bevers vreten planten en bomen aan, graven holen en bouwen dammen waardoor land onderloopt.

‘In de gaten houden’

Westra en Schaap, die de dieren in het oosten van Nederland nauwgezet volgen, raden de waterschappen Rijn en IJssel en Drents Overijsselse Delta aan om kades en dijken goed in de gaten te houden. Ook oevers van beken zullen waarschijnlijk ten prooi vallen aan hun graafdrift.

De kans dat de bevers in de Achterhoek voor overstromingen zullen zorgen doordat ze dammen bouwen, achten de deskundigen vooralsnog niet groot. De dammen dienen om het waterpeil te verhogen, maar het water in de Schipbeek vinden de dieren waarschijnlijk diep genoeg.