Conjunctuur

Consumentenvertrouwen voor het eerst in jaren negatief

Het consumentenvertrouwen is voor het eerst sinds februari 2015 negatief. Over het algemeen denkt iets minder dan de helft van de Nederlanders dat de economie er goed voor staat. Met name over het komende jaar tonen veel mensen zich bezorgd, blijkt woensdag uit CBS-cijfers. Het CBS meet het consumentenvertrouwen maandelijks met een enquête. Daarin wordt onder meer gevraagd of mensen dit een goed moment vinden om grote aankopen te doen en hoe ze verwachten dat de economie zich in de komende twaalf maanden zal ontwikkelen. De verhouding tussen het aantal optimisten en pessimisten wordt weergegeven in punten. Bij 0 punten zijn evenveel mensen optimistisch als pessimistisch, bij - 100 is iedereen negatief. Gemiddeld kwam het vertrouwen uit op - 2. (NRC)