Brieven

Brieven NRC Handelsblad 20/2/2019

Wopke Hoekstra

Een dolende docent

Dat politici en ambtenaren aan alle kanten proberen om de beeldvorming bij te sturen, is van alle tijden (Hoekstra treedt recht met voeten, 16/2). Dat men daarbij regelmatig in de fout gaat, verbaast mij niet. Het ergste is dat Den Haag dit in coalitieverband allemaal best vindt. Het staat me enorm tegen dat nagenoeg elke regeringspartij het tegendeel zou schreeuwen als ze in dezelfde situaties in de oppositie zouden zitten. En als hoogleraar Hoekstra al van mening is dat je best over de grenzen mag gaan als je je maar niet laat betrappen, wordt het werkelijk te triest voor woorden. Gelukkig doceerde hij bestuurskunde...

Neoliberaal

Post-politiek tijdperk

In 2011 schreef Wim Couwenberg in Civis Mundi als volgt: „Met de neo-liberale opmars sinds de jaren 1980 zijn het steeds meer economische elites die met hun primaat van economische criteria en prioriteiten het voortouw nemen in de maatschappelijke ontwikkeling.” De politiek loopt daar sindsdien jarenlang amechtig achteraan en boet daardoor in aan geloofwaardigheid en prestige. In een samenleving die als gevolg van liberalisering, privatisering, deregulering en globalisering steeds meer haar eigen gang gaat, lijkt de politiek een randverschijnsel te worden. We treden stap voor stap een post-politieke wereld binnen waarin democratie als regulerend principe wegvalt.

Drinkers van weleer

Rode spa

Jaren geleden las ik op het schoolbord aan de muur van café ’t Smackzeijl aan de Amsterdamse Brouwersgracht:

De drinkers van weleer,

zitten ’m nu te raken,

met rode Spa,

alsof dat nog iets goed kan maken!

Volgens mij had de alcoholische eigenaar Bert dat geschreven. Tommy Wieringa’s column De drinkers van Weleer (17/2) roept bij mij de vraag op of de schrijver dan misschien ook...

Brexit

Vermoord om de Unie

In een verder verdienstelijk artikel is Ian Buruma vergeten dat er wel degelijk iemand vermoord is vanwege de Brexit (Liever pijn dan onzekerheid over de Brexit, 15/2). Haar naam is Jo Cox, moeder van twee kinderen, parlementslid voor Labour en Remainer.

Katholieke kerk

Bevrijd katholicisme

Staten: ontneem het Vaticaan de staat van ‘staat’/

die staat van onneembare vesting/

die staat, niet meer in staat is tot waarlijk zijn/

De eerste interventie nadien: opheffing van het celibaat!/

een bevrijding die iedere betrokkene slechts is tot baat/

dan rest die kerk nog een titanenklus tot bescheid:/

herstel van canonieke geloofwaardigheid./

Een grootse opdracht in wereld’s Christen zijn,/

wat moge daarvan het verlossende begin wel zijn?/

Het zegevieren van de staat van recht,/

een recht ook de ingezetenen van die kerk toegezegd.

Churchill-lezing

Straatslim of wijsheid?

Premier Rutte bepleit een EU die zich laat leiden door principes en straatslimheid. Volgens hem moet de EU macht (geen vies woord) beter gebruiken. Ik vraag me af of het een beschrijving is van de huidige politieke praktijk van Nederland en de EU. Nederland heeft vaak macht proberen uit te oefenen. Als het erop aankwam, bleek vaak hoe moeilijk het is nationale economische en financiële belangen minder zwaar te laten wegen dan universele principes. Slimmer willen zijn dan anderen ontaardt vaak in het loslaten van principes. Ik vraag me af of de wereld daar beter van wordt. Mogen we hopen op een EU waarin de uitruil van belangen en principes niet voorop staat? Hopen op echte wijsheid van politici, in plaats van straatslimheid? Het alternatief is een wereld waarin naties elkaar vliegen proberen af te vangen.