Brieven

Brieven

En weer wordt vrouwen de maat genomen (Laat zien wat je waard bent, dan ben je maar iets minder aardig, 16/2). In plaats van hun kwaliteiten te omarmen, moeten vrouwen zich leren als man te gedragen en een cursus ‘bluffen’ volgen zodat ze beter uit hun salarisonderhandeling komen. Het is onderhand algemeen bekend dat vrouwen in een organisatie voor een minder competitieve sfeer en betere communicatie zorgen. Bovendien bereiken ze makkelijker een compromis, zodat meer partijen zich in besluiten kunnen vinden. Ook de bescheidenheid van vrouwen is een groot goed. Vanuit bescheidenheid kan meer bereikt worden: blinde waan wordt vermeden, verspilling beperkt en over the top gedrag ingedamd. Het is toch zonde om juist bluffers te belonen.

Waarom worden de vrouwelijke eigenschappen die bijdragen aan een gezond klimaat in een organisatie niet beschermd? Als organisatie mag je blij zijn als vrouwen zich aan je willen verbinden. Maak het aantrekkelijk voor vrouwen zonder dat ze hun waarde moeten bevechten en onnatuurlijk gedrag moeten aanleren. Ga dit gesprek ook eens aan vanuit het vrouwelijk perspectief en kom tot een geweldig compromis. De kans dat die vrouwen zich gewaardeerd zullen voelen en je ze behoudt, is ook nog eens veel groter.