Pulsvisvloot mogelijk sneller gereduceerd

Visserij Het verbod op pulsvissen blijkt onduidelijk. Mogen 42 Nederlandse schepen tot 2021 blijven pulsvissen, of nog maar tien?

De kotter HD4 in de haven van Den Helder. Het schip zou tot 2021 kunnen blijven pulsvissen, maar daarover is nu onzekerheid.
De kotter HD4 in de haven van Den Helder. Het schip zou tot 2021 kunnen blijven pulsvissen, maar daarover is nu onzekerheid. Foto Niels Wenstedt/ANP

Veel meer Nederlandse vissers dreigen op korte termijn hun vergunning voor pulsvissen te verliezen dan eerder is aangenomen.

Toen de Europese Unie vorige week besloot deze vorm van elektrisch vissen te verbieden, leek de helft van de 84 Nederlands pulsvissers nog tot 2021 te mogen doorgaan. Maar minister Carola Schouten (Visserij, ChristenUnie) zegt nu dat hier nog veel onzekerheid over bestaat.

Zij schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat het „niet helder” is welke overgangsperiodes er voor welke vissers worden gehanteerd. Misschien moeten veel meer pulsvissers op korte termijn stoppen dan de 42 wier vergunning dit jaar afloopt. Mogelijk mogen nog maar tien of twintig kotters tot 2021 blijven pulsvissen.

Die kotters vallen dan binnen de 5 procent van de platvisvloot die in Europees verband een ontheffing heeft gekregen om met pulstuig te mogen vissen. Die ontheffing was bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. Afhankelijk van het telmoment zou het dan om tien tot twintig schepen gaan.

Lees ook: Hoe Nederland het Europese verzet tegen pulsvisserij onderschatte en zelfs aanwakkerde.

Interpretatie

De verwarring over de hoeveelheid kotters die tot 2021 mogen blijven pulsvissen, is ontstaan door de Nederlandse uitleg van het pulsakkoord van vorige week. Duidelijk is dat geen nieuwe vergunningen voor pulsvissen mogen worden verstrekt. De Nederlandse interpretatie was dat omgekeerd zou gelden dat de uitgegeven vergunningen daarmee geldig bleven tot ze afliepen, of 2021 bereikt zou zijn.

Definitieve teksten ontbreken vooralsnog. Het pulsbesluit moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Het verbod wordt „naar verwachting enkele maanden daarna” van kracht, schrijft Schouten. Donderdag wordt er in de Tweede Kamer over pulsvisserij gedebatteerd.

Van pulsvissers die moeten stoppen is de verwachting dat ze terugkeren naar de boomkorvisserij, waarbij ze zware kettingen over de zeebodem slepen. Nederland, groot voorstander van de pulstechniek, is teleurgesteld over het Europese besluit. Het ministerie noemt pulsvissen veel milieuvriendelijker; de kotters gebruiken minder brandstof, hebben minder bijvangst en belasten de bodem minder.

EU-kritiek

De Nederlandse overheid kreeg veel kritiek uit andere EU-landen omdat ze wel erg veel pulsvisvergunningen had uitgedeeld onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Ook is dat onderzoek laat begonnen. Daarnaast was er kritiek op de methode zelf. De Franse milieuorganisatie Bloom streed fel en succesvol tegen het „elektrocuteren” van vissen. Puls zou volgens tegenstanders daarnaast leiden tot overbevissing.