Reportage

Zestien Amerikaanse staten klagen Trump aan om noodtoestand

Trump riep de noodtoestand uit om buiten het Congres om geld vrij te maken voor de muur langs de Mexicaanse grens. De staten spreken van een “flagrante schending van de fundamentele scheiding der machten”

Protesten tegen de noodtoestand in Los Angeles, Californië
Protesten tegen de noodtoestand in Los Angeles, Californië Foto: Robyn Beck / AFP

Zestien Amerikaanse staten dagen president Trump voor het gerecht wegens de noodtoestand die hij vrijdag heeft uitgeroepen. Volgens deze staten ondervinden zij economisch nadeel doordat Trump de noodtoestand gebruikt om een muur aan de zuidgrens van de Verenigde Staten te bouwen. Dat doet hij met geld voor andere projecten die (mede) in deze staten worden gefinancierd.

Luister ook eens naar de Presidential Podcast

Officieren van justitie uit de zestien staten, van Maryland tot New Mexico en van Oregon tot Virginia, hebben hun klacht ingediend bij een rechtbank in Californië. Ze spreken van een door Trump ,,gefabriceerde ‘crisis’ van illegale migratie” en ze noemen de muur een ,,ijdelheidsproject”. Samen claimen deze staten dat ze ,,miljoenen aan federale gelden kunnen verliezen” als de president fondsen gaat verschuiven om de bouw van een grensmuur te financieren. Met de procedure willen zij hun ,,inwoners, hun natuurlijke grondstoffen en hun economische belangen” beschermen tegen de ,,flagrante schending van de fundamentele scheiding der machten” uit de Amerikaanse grondwet. Ze vragen de rechtbank om de president te verbieden geld uit te geven voor een muur zonder toestemming van het congres.

Daling aantal aangehouden migranten

Naast president Trump worden twaalf andere beklaagden genoemd, onder wie minister van Financiën Mnuchin, de interim-minister van Defensie Shanahan, minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse veiligheid, alsmede enkele ministeries en de Verenigde Staten als bestuursorgaan.

Hun klacht staven de aanklagers met dezelfde rapporten waarmee factcheckers de laatste weken hebben gewerkt. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid rapporteerde in 2017 nog dat ,,de zuidwestelijke landgrens tegenwoordig moeilijker te doorkruisen is dan ooit tevoren”. Van de dienst ‘douane en grensbescherming’ komen statistieken die een substantiële daling van het aantal aanhoudingen van illegale migranten laten zien sinds 2005. Sinds 2013 schommelen die aantallen jaarlijks rond de 500.000.

Verschillende actiegroepen hebben ook procedures in gang gezet of bereiden die nog voor. President Trump was hierop voorbereid. Tijdens een persconferentie vrijdag somde hij op zeurderige toon de volgende stappen op. ,,Dus ik teken de papieren als ik straks de Oval Office in ga, en dan hebben we een noodtoestand, en dan word ik aangeklaagd, en dan klagen ze ons aan in het negende gerechtshof [een doorgaans progressief gerechtshof aan de westkust], ook al hoort de zaak daar niet thuis, en dan krijgen we misschien een slecht vonnis en dan krijgen we nog een slecht vonnis en ten slotte gaan we naar het opperste gerechtshof en hopelijk krijgen we daar een eerlijke behandeling en winnen we.”