Brieven

Brieven nrc.next 19/2/2019

Zorg

Kwetsbaarheidstest

Vorige week kwam er kritiek op het plan van GroenLinks om ouderen te screenen op kwetsbaarheid voor een operatie (Omstreden ouderenplan van GroenLinks is niet nieuw, 14/2).

Dit is een belangrijk onderwerp omdat kwetsbare patiënten risico lopen op een moeizaam herstel en verlies van kwaliteit van leven na een operatie. In het St. Antonius Ziekenhuis wordt sinds 2015 de fysieke, psychische en sociale situatie van ouderen voor een risicovolle operatie in kaart gebracht. Een multidisciplinair team bespreekt de resultaten en de risico’s. In een gesprek met de patiënt komen de risico’s aan bod en worden behandelmogelijkheden besproken. Het doel is om samen te beslissen over de behandeling en over de maatregelen die nodig zijn om dit succesvol te laten verlopen. Een patiënt die getest wordt op kwetsbaarheid ervaart wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is. Dit geeft de patiënt meer verantwoordelijkheid en zorgt voor een assertieve houding. Die is nodig voor gezamenlijke besluitvorming. Onze resultaten laten zien dat een kwetsbaarheidstest niet noodzakelijk is voor alle ouderen. Een ervaren arts kan met een gerichte vragenlijst patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn goed herkennen. Dit voorkomt dat een grote groep fitte ouderen én de zorg onnodig belast worden, terwijl er wel extra aandacht is voor ouderen met een verhoogd operatierisico.


Drs.,
dr. en
dr.

Beloningsverschillen

Appels met peren

In een analyse van vermeende beloningsverschillen worden appels met peren vergeleken. Alles wordt op één hoop gegooid en daar wordt een gemiddelde uit afgeleid. Althans, dat is de indruk die achterblijft na lezing van de bijdrage Verdienen mannen meer dan vrouwen? (16/2). Naar mijn idee moet je vergelijkbare functies bekijken op basis van uurloon. Bijvoorbeeld: twee leerkrachten in het basisonderwijs, die dezelfde functie vervullen en even oud zijn. De kans is reëel dat daar verschillen uit komen. Vervolgens ga je na hoe dat komt. Vaak zijn de verschillen eenvoudig verklaarbaar. Vandaar mijn openingszin. Toch benieuwd hoe het echt zit….

Jet Bussemaker

Naïef en arrogant

Jet Bussemaker, tegenwoordig hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, zegt in een interview (Oud-minister Bussemaker gelooft niet meer in de participatiemaatschappij, 15/2) met NRC over de participatiemaatschappij: „Achteraf waren we te optimistisch. In een participatiemaatschappij wordt verondersteld dat iedereen kan participeren”. De participatiemaatschappij was van meet af aan omstreden. Patiëntenverenigingen, beroepsgroepen, PvdA-leden en wetenschappers waarschuwden direct voor de negatieve gevolgen voor kwetsbare burgers. De PvdA-top luisterde naar leden noch naar wetenschap. Ik zou dit arrogantie noemen. Bussemaker heeft gelijk als ze in het interview stelt dat de solidariteit onder druk staat en de verschillen tussen zelfredzame en kwetsbare burgers groot zijn geworden. Dat is een direct gevolg van haar beleid. De PvdA heeft zich op geen enkele manier laten corrigeren door andere geluiden uit haar achterban. Dat is triest voor de resultaten van Bussemakers beleid, maar ook voor al die goedwillende burgers die zich niet gehoord voelden.

Correcties/aanvullingen

Flevoland

In het artikel In het jonge Flevoland lijkt alles eindeloos (18/2, p. 10-11) stond vermeld dat de voetbalclub FC Almere heet. Dat is onjuist. De club heet Almere City FC. Verder schreven we dat Flevoland de op een na kleinste provincie van ons land is. Dit klopt niet. Na Utrecht en Limburg komt Flevoland op plek drie, als het wateroppervlak wordt meegeteld.

Qatar

In Bijna alle topclubs spelen op Brabants gras (18/2, p. S10-11) staat dat het WK voetbal 2022 plaatsvindt in Dubai. Dit moet Qatar zijn.