Al 110 meldingen van militairen bij meldpunt burnpits

Tijdens missies in Afghanistan werd in kuilen vuil verbrand. Eerder meldden al vijftig militairen zich omdat ze vermoeden dat ze tijdens missies ziek zijn geworden door de rookwolken.

Een vrachtwagen van dumpt zijn afval in de burnpit.
Een vrachtwagen van dumpt zijn afval in de burnpit. Foto Gerben van Es/Defensie

Binnen twee weken na opening van een meldpunt hebben 110 militairen zich gemeld die denken ziek te zijn geworden door zogenoemde burnpits of die zich daar zorgen over maken. Tijdens missies in Afghanistan werd in kuilen vuil verbrand. In het open vuur kwam onder meer huishoudelijk afval terecht, maar ook gebruikte olie, accu’s, chemisch en medisch afval.

Meer dan vijftig militairen hadden zich in januari bij jurist Ferre van de Nadort gemeld omdat ze vermoeden dat ze tijdens missies ziek zijn geworden door de rookwolken van de burnpits. De jurist haalde hierop twee Amerikaanse onderzoeken aan, waaruit blijkt dat de giftige rook effect zou hebben op onder meer de longen, ogen, nieren, lever, het vatenstelsel en maag-darmkanaal.

Giftige rook

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) beslist in april of naar aanleiding van de meldingen er een onafhankelijk onderzoek ingesteld wordt, schrijft ze in een Kamerbrief.

Eerder ontkende de minister dat Defensie wist van de gezondheidsklachten, maar later bleek dat er wel degelijk militairen waren die Defensie aansprakelijk hadden gesteld voor de gevolgen van de burnpits. Die werden alleen niet gezien als officiële meldingen. Sinds twee weken is daarom een meldpunt ingesteld.

De Tweede Kamer is in 2010 en 2011 geïnformeerd over de stappen van Defensie toen meer bekend werd over de mogelijke effecten van de burnpits. In missiegebieden is het niet ongewoon om afval op deze manier te verwerken. De lokale bevolking in zowel Mali als Afghanistan verbrandt het vuil in kuilen.