Brieven

Brieven

Europa is de welvarendste regio ter wereld en een aantrekkelijk rolmodel. Het is niet voor niets een bestemming voor investeerders, migranten, studenten en toeristen. Europa is in staat effectief op te komen voor de privacy van haar burgers en kan belastingontduikende multinationals aanpakken. De rigide neoliberale oriëntatie van Brussel; de pijn van de krediet- en eurocrisis; en de negatieve effecten van globalisering brengen het naoorlogse project aan het wankelen. Levensgevaarlijk, want Europa is meer dan het welbevinden van de financiële markten, zoals ook Pieter Steinz mooi liet zien in zijn Made in Europe. Europeanen zijn erfgenamen van een ongekende diversiteit en rijkdom aan kunst en cultuur, maar waarderen dat nauwelijks. Waarom zo weinig zelfvertrouwen? Het ontbreekt aan een politiek ideaal, zoals Ulrike Guérot van het European Democracy Lab in Berlijn benadrukt. Zij bepleit een Europese republiek die is opgebouwd uit regio's in plaats van natiestaten. Na een Brexit zouden de populisten bij de Europese verkiezingen de centrumpartijen kunnen overvleugelen. In Italië, Polen en Hongarije is dat al gebeurd. Geen vrolijk vooruitzicht. Als het aan mij ligt, kiezen we voor een Europa dat zelfbewust opereert en haar unieke plek claimt, gebaseerd op de rechtsstaat, bestaanszekerheid en militaire macht.